h

SP Lingewaard wil duidelijkheid over gratis ID kaart

20 januari 2011

SP Lingewaard wil duidelijkheid over gratis ID kaart

 

Op 7 oktober 2010 heeft het Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat de ID kaart voortaan gratis is, maar aangezien de Hoge Raad hierover nog moet beslissen, blijft de ID kaart in Lingewaard de burger € 43,50 kosten. Hij kan hiertegen binnen 6 weken na betaling bij de gemeente bezwaar maken om later het geld terug te krijgen als het hoogste rechtscollege het eens is met de eerdere uitspraak.

Lingewaard is niet van plan de burger actief op deze mogelijkheid te wijzen. Intussen heeft een SP lid vragen gesteld aan de gemeenteraad over het beleid in deze kwestie. Er zijn een aantal gemeenten die bekend hebben gemaakt zonder bezwaarschriftprocedure vanaf 7 oktober 2010 de legeskosten terug te betalen zodra de Hoge Raad in het voordeel van de burger heeft beslist. De SP Lingewaard roept het college op dit ook te doen en niet alleen oog te hebben voor de financiële gevolgen.

U bent hier