h
18 januari 2021

SP START MELDPUNT MISSTANDEN UWV EN BIJSTAND

De SP krijgt regelmatig signalen over bijstandsgerechtigden die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of een paar euro aan zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn om uitkeringsgerechtigden duizenden euro’s, als terugvordering en bizat hoge boetes, te laten betalen waardoor deze mensen vaak diep in de schulden komen. De menselijke maat is volledig zoek. 

Lees verder
30 december 2020

SP LINGEWAARD WENST U EEN GEWELDIG, GEZOND EN SOCIAAL 2021 TOE!

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Een jaar dat beheerst werd door de nare gevolgen van het coronavirus en de bestrijding daarvan. Vele offers zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die ernstig ziek zijn geworden of erger, de naasten en de zorgverleners. Of aan de mensen die nog meer vereenzaamd zijn geraakt, de kleine ondernemers die vrezen over de kop te gaan en aan de mensen die hun baan zijn verloren. En zo zouden we nog velen kunnen benoemen bij wie het virus hele nare gevolgen heeft. Virus of niet, ook het raadswerk in Lingewaard ging door. Dat vaker online dan fysiek actief om het risico op besmetting te voorkomen. En ondanks dat heeft de SP zich weer stevig ingezet voor dat wat men van ons kan verwachten.

Lees verder
27 december 2020

Goed nieuws: 'Schot in woningbouwplan Doornenburg'

Foto: SP

Lingewaard kent een grote vraag naar huur en koopwoningen in alle segmenten voor jong en oud. Bijbouwen in iedere kern is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Zo ook in Doornenburg.

Lees verder
15 december 2020

SP stemt niet in met verschraling doelgroepenvervoer

Afgelopen donderdag heeft de SP, anders dan alle andere partijen, tegen de Wmo-verordeningen gestemd. Dat vanwege het verschralingplan van het college aangaande het doelgroepenvervoer waar het aantal te reizen kilometers verlaagd wordt van 2000 km naar 1500 km per jaar. Het gezamenlijke voorstel van de SP, PvdA en GL om deze bezuiniging te schrappen werd verworpen door de raad.

Lees verder
12 december 2020

Gezamenlijke voorstellen SP, PvdA en GL leidt tot verbeteringen Wmo-verordening

Afgelopen donderdag werd de verordening maatschappelijke ondersteuning, waarin de regels voor de WMO staan opgenomen, voorgelegd aan de Lingewaardse raad.

Lees verder
8 december 2020

SP vraagt Lingewaarders naar ervaring met de WMO

De hulpdienst van de Lingewaardse SP vraagt zorgbehoevenden naar hun ervaringen met de WMO. Dat met als doel om een beter beeld te krijgen van de recente uitvoering van WMO beleid, deze waar nodig te verbeteren en te helpen bij het verkrijgen van nodige zorg als dat gewenst wordt.

Lees verder
25 november 2020

SP stelt schriftelijk vragen inzake voldoende (veilige) stembureaus

Foto: SP

Maart 2021 mag Nederland weer naar de stembus. Ditmaal voor de landelijke verkiezingen. De SP is van mening dat de drempel om te gaan stemmen zo laag als mogelijk moet zijn. Daarom is het belangrijk dat er voor iedereen een stembureau in de buurt is. En dat het stemmen ook veilig kan geschieden. Omdat niet elk stemlokaal kan voldoen aan de corona-regels, zoals het mogelijk maken van de 1,5 meter afstandsregel, willen sommige gemeenten stembureaus sluiten. De SP pleit er juist voor meer stembureaus in te richten. Dat hoeft niet perse op de traditionele stemlocaties maar kan bijvoorbeeld ook in tenten.

Lees verder
22 november 2020

SP voorstel 'extra waardering mantelzorgers in coronatijd' helaas verworpen

Afgelopen donderdag diende de SP een voorstel in om het mantelzorgcompliment eenmalig met 100 euro te verhogen. Dat was bedoeld als een stukje extra waardering voor de mantelzorgers, waarvan velen als gevolg van corona onder een nog hogere druk dan normaal zijn komen te staan. Het waarderingsvoorstel van de SP, dat betaald zou kunnen worden uit de coronagelden van het Rijk en de provincie, werd weggestemd door de meerderheid van de Lingewaardse gemeenteraad.

Lees verder
19 november 2020

SP voorstel ‘GEEN VERREKENING SCHADEVERGOEDING GEDUPEERDEN TOESLAGENAFFAIRE’ aangenomen

Lingewaardse slachtoffers van de toeslagenaffaire die rond moeten komen van een bijstandsuitkering  hoeven niet langer te vrezen dat de voor de kerst, door het Rijk uitgekeerde, schadevergoeding verrekend wordt met bijstandsuitkering. Het SP voorstel om zo’n verrekening te voorkomen is door de Lingewaardse raad aangenomen. 

Lees verder
16 november 2020

SP dient motie in voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Er zijn gemeenten die de kerstuitkering vanuit het Rijk voor slachtoffers van de schandalige toeslagenaffaire kil verrekenen met de bijstandsuitkering. Dat met als gevolg dat de getroffen huishoudens, vaak met kleine kinderen, ook dit jaar op een houtje moeten bijten met kerst. Dat moeten we voorkomen aldus SP raadslid Carla Claassen die daarom op 19 november de onderstaande motie voor deze mensen indient.

Lees verder

Pagina's