h
24 maart 2017

SP voorstellen terug te zien in prestatieafspraken Woningcorporaties

De Lingewaardse woning corporaties laten de huurprijs niet hoger stijgen dan de inflatiecorrectie, er worden 114 sociale huurwoningen extra bijgebouwd en daarnaast worden er extra rolstoelvriendelijke woningen gerealiseerd. Dit is overeenkomstig met de, door het college omarmde, SP voorstellen aangaande gemeentelijke inzet bij de prestatieafspraken. SP raadslid Brian Claassen die de voorstellen namens de SP inbracht is content met de resultaten.

Lees verder
21 maart 2017

Omstreden rubbergranulaat verdwijnt van de Lingewaardse velden.

Alle kunstgras voetbalvelden in Lingewaard worden voortaan voorzien van een toplaag zonder de rubbergranulaatkorrels die vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s omstreden zijn.

Lees verder
18 februari 2017

Lingewaardse Raad stemt in met Raadscommissie Sociaal Domein

Op aanraden van fractiespecialisten Sociaal Domein van de SP, CDA en LBL werd tijdens de raadsvergadering van 9 februari jl. besloten voor het instellen van een Raadscommissie Toezichtfunctie Sociaal Domein.

Lees verder
17 december 2016

DE BIEB KOMT TERUG IN DE KLEINE KERNEN

Foto: SP

Het voorstel van de PvdA, SP en CDA om de Bieb terug te laten keren in de kleine kernen werd tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 aangenomen.

Lees verder
17 december 2016

Verbetering klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd op komst

Het klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd wordt uitgebreid door ook de mening  van inwoners te vragen die tevergeefs een verzoek voor hulp hebben gedaan.

Lees verder
28 november 2016

AFTRAP NATIONAAL ZORGFONDS GESLAAGD

Foto: SP

Afgelopen zaterdag vond de aftrap van het Nationaal Zorgfonds plaats in Den Haag. Samen met bijna 4.000 activisten was ook SP Lingewaard aanwezig bij de landelijke manifestatie. De aftrap is de start van de ‘100-dagentour’ waarbij de komende 100 dagen vol ingezet wordt op het Nationaal ZorgFonds. Inzet voor de beweging voor het fonds zal ook doorgaan na de landelijke verkiezingen.

Lees verder
20 november 2016

BIEB IN DE KLEINE KERNEN VERDEELT RAAD

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen was het de PvdA en SP die gezamenlijk pleitten om een bibliotheek servicepunt met eigen collectie in Haalderen, Doornenburg en Angeren te realiseren. In de week erop volgend schaarde het CDA zich achter het PvdA/SP voorstel en werd mede-indiener.

Lees verder
16 november 2016

SP PLEIT VOOR LASTENVERLICHTING MKB

Foto: SP

De lastenverlichting voor de grote bedrijven en multinationals is onnodig en moet worden ingezet voor het midden-en kleinbedrijf. Die oproep deed SP-Kamerlid Bashir tijdens het debat over het Belastingplan van het kabinet.  

Lees verder
16 november 2016

SP Lingewaard stelt vragen over ‘Blijverslening’

Voor ouderen met een eigen woning is het vaak moeilijk om de financiën rond te krijgen voor de aanpassingen die hun woning vereisen om er een levensloopbestendige woning van te maken. Vanaf 1 maart 2016 kunnen provincies en gemeenten de, zogenaamde, Blijverslening middels een revolverend fonds onderbrengen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Met de Blijverslening wordt ouderen de mogelijkheid geboden levensloopbestendige woningaanpassingen te kunnen financieren tegen zachte voorwaarden.Het gaat daarbij om aanpassingen die normaal gesproken niet door gemeenten vergoed worden. 

Lees verder
12 november 2016

VERPLEEGKUNDIGEN AAN HET WOORD

Foto: SP

De SP hield een enquête onder 1120 verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Meer bureaucratie, minder collega’s, een hogere werkdruk, een verslechtering van de kwaliteit en de arbeidsomstandigheden, is hun oordeel. 'Tijd voor actie', vindt SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten. 'De uitkomsten zijn echt alarmerend. Het kabinet kan nu niet langer wegkijken.’

Lees verder

Pagina's