h
15 juli 2020

HOE VERANDERT HET CORONAVIRUS DE ZORG? DE SP WIL HET GRAAG HOREN VAN ZORGVERLENERS

De coronacrisis verandert de zorg. Meer nog dan voor de crisis bewijzen zorgverleners hun enorme belang voor onze samenleving. Zorgverleners hebben, in alle takken van de zorg en onder vaak zware omstandigheden, zich ingezet om het coronavirus te bestrijden en om de reguliere zorg voor mensen zoveel mogelijk overeind te houden. Daarvoor verdienen zij veel waardering en steun! Maar na het applaus verdienen zorgverleners meer en daarom onderzoekt de SP hoe zorgverleners willen dat de zorg moeten veranderen, nu tijdens de coronacrisis en straks als deze crisis voorbij is.

Lees verder
11 juli 2020

Opinie 'Haal productie medische producten terug naar Nederland!'

Vooral producten met groot maatschappelijk belang zoals medische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en medicijnen moeten zo snel mogelijk weer hier geproduceerd gaan worden.

Lees verder
3 juli 2020

SP: ‘Geen bezuinigingen op kwetsbare inwoners voor peperdure niet noodzakelijke collegeplannen’

Politiek is keuzes maken. Zeker ten tijde van financiële tegenvallers. Zo wordt ook Lingewaard financieel geraakt door het beleid van Kabinet Rutte en de gevolgen van corona. Een miljoenen tekort dreigt voor Lingewaard. Het is dan de taak van de gemeenteraad om de juiste prioriteiten te stellen. Voor de SP is dat de zorg voor de inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning. Voor de meeste andere partijen ligt dat helaas anders. Dat bleek tijdens de raadsvergadering omtrent de Kaderbrief waarin het college hun plannen voor 2021 kenbaar maakte.

Lees verder
2 juli 2020

SP feliciteert nieuwe bewoners De Oostervelden

Foto: SP

Gisteren kregen de nieuwe bewoners van De Oostervelden in Bemmel de sleutel van hun nieuwe woning overhandigd. Het zijn de eerste bewoners van het nieuwe appartementencomplex met sociale huurwoningen waar de SP zich graag voor heeft ingezet.

Lees verder
1 juli 2020

SP: INVESTEER IN BANEN VOOR DE TOEKOMST

Foto: SP

Terwijl KLM en andere grote bedrijven met miljarden worden gered, laat het kabinet na om te investeren in de publieke sector en in banen voor de toekomst. Daarom stelt SP-Kamerlid Mahir Alkaya woensdag een banenplan voor waarbij tienduizenden banen worden gerealiseerd in de zorg, de politie, het onderwijs en de bouwsector. Goed voor mensen én de economie.

Lees verder
30 juni 2020

Woningbouw in Huissen

In Lingewaard is het goed wonen. Hierdoor is er veel vraag naar woningen en ligt er een flinke bouwopgave. Ook in Huissen. We willen in iedere kern laten bouwen zodat inwoners in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat in Huissen behoefte is aan zo’n 760 woningen tot en met 2030. De gemeente Lingewaard heeft nu plannen om 793 woningen te bouwen. Wat de SP betreft gaat een serieus deel daarvan bestaan uit sociale huur, middenhuur en koopwoningen in het goedkopere segment omdat daar de behoefte het grootst aan is. 

Lees verder
11 juni 2020

SP voorstel 'Stop de verdozing van Lingewaard' helaas verworpen

Foto: SP

De meerderheid van politiek Lingewaard, met de PvdA en de VVD voorop, wil graag XXL-distributieloodsen aantrekken die in het gebied tussen Huissen en Bemmel gerealiseerd moeten worden. Met als gevolg dat daar eenzelfde soort 'verdozing’ gaat plaats vinden als op Park 15 tussen Elst en Oosterhout. Uitzondering daarop is met name de SP die dit een te grote aanslag vindt op het Lingewaards landschap. De SP trachtte tijdens de raadsvergadering van 11 juni de komst van de 4 of meer hectare metende distributieloodsen te voorkomen. Het SP voorstel ‘Stop de verdozing van Lingewaard’ werd helaas alleen gesteund door GL en D66.

Lees verder
9 juni 2020

SP EN GL: LEG BOS AAN OP LANDBOUWGROND

De SP en GroenLinks hebben een Nationaal Bomenplan geschreven om de natuur te herstellen en CO2 op te slaan. Hun initiatiefnota wordt dinsdag besproken in de Tweede Kamer. De partijen gaan daar onder meer pleiten voor de aanleg van bos op landbouwgrond. Het hout van de bossen kan worden gebruikt voor meubels en woningen. Tot 2013 was er een bossenregeling voor boeren, maar na het verdwijnen daarvan zijn de bossen van de landbouwgronden verdwenen.

Lees verder
20 mei 2020

BOUW BETAALBARE WONINGEN, BEVRIES DE HUREN

Huurders dreigen opnieuw de rekening van de crisis te moeten betalen. CBS-cijfers laten zien dat jongeren en mensen met een laag inkomen nu de hardste economische klappen krijgen. Tegelijkertijd gaan de huren per 1 juli nog steeds omhoog en wil het kabinet op diezelfde datum de regeling om betaalbare huurwoningen te bouwen stopzetten. Onbestaanbaar vindt de SP. De partij pleit ervoor alle huren te bevriezen en 5 miljard te investeren in de bouw van betaalbare woningen.

Lees verder
1 mei 2020

VITALE BEROEPEN VERDIENEN BETER

De coronacrisis heeft het begrip 'vitale beroepen' vleugels gegeven. Als geen ander weten we nu welke beroepen onmisbaar zijn: de zorgverlener, de supermarktmedewerker, de vuilnisman, de medewerkers in distributiecentra en vele anderen. In dat rijtje staan niet: de consultant, de manager, de bankdirecteur. Toch verdienen zij al snel vijf keer zoveel als de mensen op de werkvloer. En laat nu juist een flink aantal mensen uit de vitale sectoren het minimumloon verdienen (zo’n 1.600 euro of net iets meer), een loon waarmee je al snel in financiële problemen komt, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de FNV. Topverdieners verdienen vaak meer dan 10.000 euro per maand. Vitale beroepen met een laag loon en juist hoge lonen voor banen met weinig relevantie, waarom verdelen we het niet eerlijker?

Lees verder

Pagina's