h
7 april 2018

VVD KIEST VOOR UITSLUITEN, SP VOOR SAMENWERKING

De VVD heeft de SP uitgesloten voor samenwerking binnen een nieuw bestuur. Daarmee heeft VVD lijsttrekker Helga Witjes haar belofte om voor een coalitie te gaan dat recht doet aan de verkiezingsuitslag gebroken. De SP behaalde opnieuw stemmenwinst en werd opnieuw met 4 zetels de tweede partij van Lingewaard.

Lees verder
28 maart 2018

SP scoort opnieuw goed in Lingewaard

De Lingewaardse SP heeft opnieuw veel stemmen behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er werden zelfs enkele honderden stemmen meer binnengehaald dan in 2014, het jaar dat de SP de grootste winnaar werd. Met 4 zetels is de SP opnieuw de tweede partij geworden, ditmaal achter de VVD.

Lees verder
11 maart 2018

SP inzet voor de weekmarkt succesvol

Foto: flickr.com / flickr.com

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond ook de marktverordening op de agenda. Daarbij stelde het college voor om de geldigheid van de marktstandplaats-vergunning terug te brengen van onbepaalde tijd naar 5 jaar. Dit leidde tot boosheid bij de marktkooplieden die daardoor in de problemen zouden komen omdat 5 jaar te kort is om hun investeringen in de verkoopwagens terug te verdienen. Via de branche organisatie vroegen de marktkooplieden om een vergunning voor tenminste 10 jaar.

Lees verder
27 februari 2018

SP OP DE BRES VOOR MANTELZORGERS EN DE MENSEN VOOR WIE ZIJ ZORGEN

Veel mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor hulpbehoevende mensen in hun omgeving. Een steeds groter wordende groep mantelzorgers geeft aan dat de zorg die zij verlenen te zwaar en overbelastend is geworden. Dit is vooral het gevolg van gemeentelijk zorgbeleid dat op doorgeslagen besparingsdrift gericht is.

Lees verder
25 februari 2018

WMO-debat: inzet oppositie leidt tot winst voor de inwoners

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werden de uitkomsten van het onderzoek naar de Wmo in Lingewaard besproken. In september besloot de raad tot dit onderzoek, naar aanleiding van kritiek van de SP op de gang van zaken op de Wmo. De kritiek van de SP was gebaseerd op tientallen onderzochte meldingen van ‘onregelmatigheden’ op de Wmo. Ondanks het verzet van de coalitiepartijen, leidde de SP inzet en de later aangesloten oppositiepartijen toch tot winst voor de inwoners.

Lees verder
13 februari 2018

SP pleit voor multifunctionele sporthal in Huissen

Tijdens het Lingewaards sportdebat, wat plaats vond op 7 februari, pleitte SP lijsstrekker Carla Claassen voor een nieuwe multifunctionele sporthal in Huissen.

Lees verder
10 februari 2018

Rapport Wmo: Eindconclusie niet in lijn met de inhoud en realiteit

De eindconclusie van het onderzoeksbureau aangaande het onderzoek naar de Wmo-procedure staat vrijwel haaks op de inhoud van het rapport. Zo zijn de onderzoekers erg kritisch over het ontbreken van werkinstructies, wordt van het privacy beleid gehakt gemaakt en zijn er veel afwijzingen niet meegenomen in de onderzoekscijfers. Desondanks concluderen de onderzoekers van onderzoeksbureau B&A dat het best wel goed gaat op de Wmo in Lingewaard wat vrij opmerkelijk te noemen is.

Lees verder
14 januari 2018

Raad eensgezind over volledige compensatie precario-doorberekening Vitens

Rond de zomer vindt er volledige compensatie plaats voor de doorberekening van Vitens. Ter voorkoming van financiële problemen worden de minst draagkrachtige huishoudens eerder gecompenseerd. Dat was de uitkomst van het spoeddebat omtrent de precario.

Lees verder
19 december 2017

SP PRESENTEERT HET ZORGBUURTHUIS: MENSELIJKE ZORG IN DE BUURT

Iedereen moet op een menswaardige manier oud kunnen worden in zijn of haar eigen buurt. Ook als dat thuis niet meer gaat. Daarom heeft de SP het plan Het Zorgbuurthuis gepresenteerd voor kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden.

Lees verder
15 december 2017

Coalitie, B06, PvdA en GL stemmen in met verhoging hondenbelasting

Afgelopen woensdag stemde de Lingewaardse raad in met het collegevoorstel om de hondenbelasting te verhogen.  

Lees verder

Pagina's