h
17 september 2017

Zorgvragers Lingewaard gedupeerd door schandalig WMO-beleid

Mensen met een fysieke beperking behoren ondersteund te worden door de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van WMO-voorzieningen. Dat dit bij sommige gemeenten alles behalve vanzelfsprekend is en er zelfs wetten en regels overtreden worden om de voorzieningen niet te hoeven verstrekken, zien we gebeuren in de gemeente Lingewaard.

Lees verder
10 september 2017

HOERA! DE BIEB IS TERUG IN DOORNENBURG

Foto: Brian Claassen

Afgelopen zaterdag bestond het Doornenburgs dorpshuis 40 jaar. Reden voor een feestje in het mooi opgeknapte Ontmoetingscentrum Doornenburg dat nu met dank aan de SP, PvdA en het CDA voorzien is van een bibliotheekservicepunt.

Lees verder
31 augustus 2017

SP wil einde aan het uitstallen van roofvogels op Lingewaardse braderieën

Omdat het tentoonstellen van roofvogels op braderieën ten koste gaat van dierenwelzijn wil de SP dat dit soort tentoonstellingen niet langer worden toegestaan in Lingewaard en heeft in dat kader schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De roofvogels waaronder kerkuilen en oehoes zaten met een kort touw vastgeketend aan blokken op de braderie in Bemmel en Gendt. Bezoekers konden voor een geldbedrag op de foto met de roofvogels.  

Lees verder
18 augustus 2017

Carla Claassen opnieuw lijsttrekker SP Lingewaard

Foto: SP

Carla Claassen is opnieuw en unaniem door de leden van de Lingewaardse SP gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezing die op 21 maart 2018 zal plaats vinden.

Lees verder
18 augustus 2017

SP wil doordachte Lingewaardse strategie voor behoud van essenbomen

Foto: SP / flickr.com

Steeds meer essen in Nederland raken geïnfecteerd door een schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt. De schattingen zijn dat uiteindelijk 70 tot 80% van alle essen besmet zullen raken. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze zijn aangetast, en soms zelfs deels weer herstellen. Op het oog telt Lingewaard ook een groot aantal essen. De SP vindt het van belang dat de gemeente Lingewaard een doordachte strategie opzet met als doel om zoveel mogelijk essen te behouden. Om te bezien welke impact de essentaksterfte heeft op het Lingewaards groen en welke maatregelen de gemeente neemt voor het behoud van het Lingewaards groen stelt de SP de volgende vragen aan het college: 

Lees verder
15 juli 2017

BOUW WOONZORGCOMPLEX BEMMEL MAG VAN START

Woningcorporatie Waardwonen mag het bouwplan van 24 betaalbare huurappartementen aan de Dorpstraat-Oostervelden in Bemmel gaan uitvoeren. De daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging werd afgelopen donderdag, tot tevredenheid van de SP, door de Lingewaardse gemeenteraad goedgekeurd.

Lees verder
26 juni 2017

SP LINGEWAARD: ’Schaf eigen bijdrage Wmo af!’

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zal de SP aan de Lingewaardse raad voorstellen om de eigen bijdrage voor de voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te schrappen.

Lees verder
22 juni 2017

SP WIL GELDERLANDERS VRIJSTELLEN VAN TOL OP DOORGETROKKEN A15

Foto: Matthias van Hunnik / gelderland.sp.nl

De SP wil dat Gelderlanders vrijgesteld worden van tol op de nog door te trekken A15 en bijbehorende tolbrug tussen Bemmel en Zevenaar. Voorkomen moet worden dat Gelderlanders twee keer moeten betalen voor deze snelweg aldus de SP. De doortrekking van de A15 wordt namelijk mede gefinancierd door provincie Gelderland. Zo betalen de Gelderlanders al 360 miljoen euro mee aan het doortrekken van de A15. De Gelderse SP dient tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten op 28 juni een motie in met als doel de Gelderlanders vrij te stellen van de A15 tol. 

Lees verder
15 juni 2017

SUCCES SP: MANTELZORGBOETE AOW-ers VAN TAFEL

Dankzij groot maatschappelijk verzet is de mantelzorgboete van tafel. Dat zegt SP Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het bericht dat de boete is geschrapt. Door de mantelzorgboete verliezen mensen die met anderen in huis wonen een deel van hun uitkering. De SP vindt dat mensen geen drempels opgelegd moeten krijgen om voor anderen te zorgen. Jarenlang is er daarom actie gevoerd om de beruchte maatregel van tafel te krijgen en nu is het zo ver: voor AOW-ers gaat de mantelzorgboete er niet komen.

Lees verder
2 juni 2017

SP, PvdA en CDA trots op opening bibliotheek Angeren

Foto: Brian Claassen

Vrijdag 2 juni is de bibliotheek terug in Angeren. Doornenburg en Haalderen volgen later dit jaar. Het is de uitwerking van een amendement dat de SP samen met de PvdA en het CDA indienden bij de vaststelling van het bibliotheekbeleid op 15 december. Na lang trekken en duwen bleek er een meerderheid te vinden voor de terugkeer van de bibliotheek in de kleine kernen.

Lees verder

Pagina's