h
14 november 2018

SP voorstel 'haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel sportveld Haalderen’ verworpen

Het, tijdens de Begrotingsraad ingebrachte, voorstel voor onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctioneel sportveld in Haalderen is verworpen door de raad. Het SP voorstel werd alleen gesteund door B06 en Groen Links. Daarmee is het kunstgrasveld waar zowel voetbalclub HAVO en scholen gebruik van zouden kunnen gaan maken voorlopig van de baan.

Lees verder
11 november 2018

Raad Lingewaard weigert reparatie onrechtvaardig Wmo beleid

Tijdens de Begrotingsraad van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Lingewaard besloten om niet over te gaan tot reparatie van nieuw Rijksbeleid omtrent de eigen bijdrage Wmo. Het betreft een verandering van beleid waardoor een groep zorgbehoevenden ook met hoog inkomen geen eigen bijdrage hoeven te betalen en andere groepen, ook met laag inkomen wel moeten betalen. De SP stelde voor om de sociaal onrechtvaardige effecten te voorkomen door de eigen bijdrage Wmo voor alle mensen afhankelijk van een Wmo-voorziening af te schaffen. Dit sociaal rechtvaardige voorstel van de SP werd door de overige raadspartijen verworpen op aanraden van het rechtse college.

Lees verder
6 november 2018

SP ondersteunt initiatief Dierenweide Lingewaard

Foto: SP Lingewaard

Afgelopen zondag werd de SP fractie verwelkomd door de drie initiatiefnemers die de vervallen dierenweide in het Slingerbos in Huissen willen opknappen en vernieuwen.

Lees verder
2 november 2018

SP stelt vragen over stort voor verondiepingen van de Lingewaardse uiterwaarden

De Lingewaardse SP heeft vragen gesteld over de stort van grond en baggerspecie in de Lingewaardse uiterwaarden. Dit omdat de SP zich zorgen maakt over mogelijke (ernstige) vervuiling van de uiterwaarden.

Lees verder
30 oktober 2018

SP WIL ACTIE PROVINCIE TEGEN STALBRANDEN

De SP heeft een debat aangevraagd over de vele stalbranden die de afgelopen jaren plaatsvinden. Het wordt hoogtijd voor een Gelders actieplan tegen stalbranden aldus de Gelderse SP. 

Lees verder
26 oktober 2018

SP: ‘STOP DE GIFLOZINGEN OP DE RIVIEREN!’

Foto: Brian Claassen

Zowel in de provinciale staten als in meerdere gemeenten, waaronder Lingewaard, heeft de SP aangedrongen op stevige opvoering van de controle op tankers ter voorkoming van giflozingen op de Waal en de Rijn. 

Lees verder
5 oktober 2018

Antwoorden college op SP vragen 'actuele situatie Mariaplein Haalderen’

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

Sinds in 2002 de toenmalige supermarkt op het Mariaplein in Haalderen is gesloten, is het pand in verval geraakt. Dit tot grote ergernis van de inwoners van Haalderen. Vanuit de gemeente en vanuit de politiek wordt er al vele jaren over gesproken, maar tot op de dag van vandaag is er nog niets veranderd. In dit kader heeft SP raadslid Brian Claassen schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lees verder
26 september 2018

STEEDS MEER OUDEREN ONDERVOED DOOR ZORGBUREAUCRATIE

Eén op de drie ouderen die thuis wonen raken ondervoed. De wijkverpleging die langskomt mag wel het eten klaar zetten, maar mogen vervolgens niet helpen. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor.

Lees verder
25 september 2018

SP tevreden met nieuwbouwplan Plakse Wei Bemmel

Afgelopen woensdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het nieuwbouwplan ‘Plakse Wei’. Het is zover, de bouwvakkers mogen definitief aan de slag voor de bouw van 61 woningen aan de Plakselaan te Bemmel. Ook de SP fractie stemde in met het bouwplan nadat het SP verzoek met betrekking tot bouw van de zogeheten betaalbare sector met tenminste 20% sociale huurwoningen opgenomen was.

Lees verder
24 september 2018

SP CONFERENTIE KLIMAAT-RECHTVAARDIGHEID

Voor veel Nederlanders is het huidige klimaatbeleid een grote zorg. Zij zien hun energierekening stijgen, moeten dure aanpassingen doen aan hun huis, of maken zich zorgen over het verdwijnen van hun baan. Gewone mensen krijgen volop de rekening gepresenteerd, terwijl vervuilende multinationals miljarden cadeau krijgen. Tegelijkertijd willen we een schone aarde doorgeven aan onze kinderen.

Lees verder

Pagina's