h
4 juni 2019

Brian Claassen nieuwe fractievoorzitter SP Lingewaard

Foto: Maurits Gemmink

Brian Claassen is de nieuwe fractievoorzitter van de vier zetels tellende Lingewaardse SP fractie. Hij is de opvolger van Carla Claassen die als lid van Provinciale Staten onverwacht ook het fractievoorzitterschap van de Gelderse SP-fractie moest overnemen als gevolg van ernstige ziekte van de fungerend Gelderse SP fractievoorzitter Peter de Vos. Ter voorkoming van mogelijk in de knel komen met de hiermee samenhangende extra taken, heeft zij, in samenspraak met de fractie, met ingang van heden haar fractievoorzitterschap overgedragen. Carla Claassen blijft behouden voor de Lingewaardse SP fractie waar zij zich vooral blijft focussen op het sociaal domein.

Lees verder
22 mei 2019

SUCCES SP/FVD: PROVINCIE GAAT DE GROOTSCHALIGE BOMENKAP IN GELDERLAND ONDERZOEKEN

Vandaag tijdens de Statenvergadering stemde alle partijen in met het voorstel voor onderzoek naar de grootschalige bomenkap in Gelderland. De SP had het voorstel samen met FvD ingediend, uit zorgen om de grootschalige natuurafbraak die momenteel plaatsvindt.

Lees verder
12 april 2019

Nieuw Lingewaards SP raadslid Herman van Assen stelt zich voor

Vorige week had ik de eer om als nieuw raadslid van de gemeente Lingewaard te worden benoemd. Het lijkt mij niet meer dan juist om me wat nader aan je voor te stellen.

Lees verder
7 april 2019

SP voorstel voor gebruikers Doelgroepenvervoer omarmd door college

Afgelopen donderdag heeft het college het SP voorstel om zich bij de BVO-DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen) stevig in te spannen voor de gebruikers van het Doelgroepenvervoer omarmd.

Lees verder
5 april 2019

SP stemt, na toezeggingen, in met nieuw plan grondstoffenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’. Het betreft nieuw grondstoffenbeleid bedoeld om milieudoelstellingen te halen en kostenstijgingen, door stijging verbrandingsbelasting en stijging verwerkingskosten, te drukken.

Lees verder
20 januari 2019

SP hoopt op Gendts woningbouwplan De Bongerd

Foto: Brian Claassen

Net zoals in vele andere gemeenten is de woningbehoefte in Lingewaard aanzienlijk groter dan het woningaanbod. Woningen in alle segmenten moeten bijgebouwd worden. Eén van de wellicht mogelijke opties voor nieuwbouw is het doortrekken van de Lootakkers tot aan de Kruistraat in Gendt. Het betreft een ruim 20 jaar oud Gendts woningbouwplan, genaamd de Bongerd, dat om onduidelijke redenen nog steeds niet van de grond is gekomen.

Lees verder
12 januari 2019

Column SP raadslid Brian Claassen 'Bouwen, bouwen, bouwen'

Foto: Brian Claassen

‘Bouwen, bouwen, bouwen, dat is ons credo’, zei VVD-lijsttrekker Helga Witjes opgewonden tegen alle journalisten na haar verkiezingswinst. De journalisten schreven de oneliner driftig op, maar vergaten door te vragen voor wie de VVD-leider wil gaan laten bouwen.

Lees verder
20 december 2018

SP verzoek '30 km-zone Nijmeegsestraat Gendt' omarmd door college

Het college van B&W staat achter het idee om een 30 km/uur-zone in te stellen op het eerste deel van de Nijmeegsestraat in Gendt. Dat blijkt uit de beantwoording van SP vragen.

Lees verder
16 december 2018

Begraafbeleid Lingewaard moet op de schop

Op de PvdA na willen de Lingewaardse oppositiepartijen dat het begraafbeleid op de schop gaat. De partijen vinden het namelijk onrechtvaardig dat opnieuw betaald moet worden voor de ruimingskosten bij een verlening van de grafrechten. Daarnaast vinden de oppositiepartijen dat het te betalen bedrag, momenteel 1341 euro voor 10 jaar, niet alleen verlaagd moet worden maar voortaan ook in termijnen betaald mag worden. Deze wijzingen moeten voorkomen dat inwoners van Lingewaard noodgedwongen moeten kiezen voor cremeren, terwijl ze liever voor begraven zouden willen kiezen.

Lees verder
14 december 2018

Raad Lingewaard weigert inzet voor omwonenden geitenstal Gendt

De Lingewaardse gemeenteraad is van mening dat het college van B&W niet bij de provincie hoeft aan te dringen op het niet vergunnen van de 1500 gedooggeiten aan de Angerensestraat in Gendt. Het voorstel van B06, SP en D66 om bij de provincie de alarmklokken te luiden redde het donderdagavond niet in de gemeenteraad. Daarmee is de kans op het niet legaliseren van 2200 geiten in de stallen, dichtbij de dorpskern van Gendt en Doornenburg zo goed als van de baan. Dit tot groot ongenoegen van de omwonenden die last zeggen te hebben van longaandoeningen sinds de grote opschaling van het aantal geiten zonder benodigde vergunning.

Lees verder

Pagina's