h
26 oktober 2018

SP: ‘STOP DE GIFLOZINGEN OP DE RIVIEREN!’

Foto: Brian Claassen

Zowel in de provinciale staten als in meerdere gemeenten, waaronder Lingewaard, heeft de SP aangedrongen op stevige opvoering van de controle op tankers ter voorkoming van giflozingen op de Waal en de Rijn. 

Lees verder
5 oktober 2018

Antwoorden college op SP vragen 'actuele situatie Mariaplein Haalderen’

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

Sinds in 2002 de toenmalige supermarkt op het Mariaplein in Haalderen is gesloten, is het pand in verval geraakt. Dit tot grote ergernis van de inwoners van Haalderen. Vanuit de gemeente en vanuit de politiek wordt er al vele jaren over gesproken, maar tot op de dag van vandaag is er nog niets veranderd. In dit kader heeft SP raadslid Brian Claassen schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lees verder
25 september 2018

SP tevreden met nieuwbouwplan Plakse Wei Bemmel

Afgelopen woensdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het nieuwbouwplan ‘Plakse Wei’. Het is zover, de bouwvakkers mogen definitief aan de slag voor de bouw van 61 woningen aan de Plakselaan te Bemmel. Ook de SP fractie stemde in met het bouwplan nadat het SP verzoek met betrekking tot bouw van de zogeheten betaalbare sector met tenminste 20% sociale huurwoningen opgenomen was.

Lees verder
23 september 2018

Raad Lingewaard verwerpt SP voorstel ‘afschaf eigen bijdrage WMO’

Inwoners van Lingewaard, afhankelijk van een WMO voorziening, moeten een eigen bijdrage blijven betalen. Het voorstel van de SP om de eigen bijdrage af te schaffen werdt door de raad verworpen. 

Lees verder
19 september 2018

SP stelt vragen over recycling Lingewaardse kunstgrasvelden

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het recyclen van afgedankte Lingewaardse kunstgrasvelden. In de Zembla-uitzending ‘De Kunstgrasberg’ van 12 september j.l. kwam naar voren dat meerdere Nederlandse recyclingbedrijven blijken te frauderen. In plaats van kunstgras te recyclen wordt het illegaal opgeslagen en soms zelfs weer doorverkocht.

Lees verder
12 september 2018

SP: 'GEEF PATIËNTEN EN BEWONERS BESLISSENDE STEM IN BELANGRIJKE BESLUITEN VAN ZORGINSTELLING'

Als je in een zorginstelling woont dan is dat jouw thuis. Maar op dit moment hebben bewoners en patiënten nog weinig te vertellen over belangrijke besluiten die hun zorg en dus hun toekomst bepalen. SP-kamerlid Maarten Hijink dient daarom vandaag een aantal voorstellen in om de zeggenschap van bewoners en patienten fors te versterken. Hijink wil dat bewoners en patiënten het eindoordeel mogen vellen over de aanstellen van nieuwe bestuurders en over belangrijke besluiten zoals een fusie, een verbouwing of een verhuizing.

Lees verder
1 augustus 2018

SP LANCEERT ALTERNATIEF ACTIEPLAN TEGEN HORRORZOMERS VOL STALBRANDEN

Foto: Brian Claassen

Elk jaar sterven nu honderdduizenden dieren in Nederland een afschuwelijke dood in stalbranden. Gisteren stierven 2500 varkens in een brand bij Didam. Treurig ‘record’ was vorig jaar, toen 20.000 varkens omkwamen bij een stalbrand in Erichem. Van de boer was al jaren bekend dat hij de regels aan zijn laars lapte. De nieuwe plannen van het kabinet tegen stalbranden zijn wat de SP betreft te vrijblijvend. Het kabinet blijft vooral wachten tot de sector het probleem zelf oplost en deinst terug voor serieuze maatregelen zoals strengere normen voor bestaande stallen, terwijl de doorgeslagen bio-industrie enorme aantallen dieren in stallen propt, met vaak basale brandveiligheidsmaatregelen.

Lees verder
20 juli 2018

ACTIEPLAN STALBRANDEN TELEURSTELLEND, WINST GAAT NOG STEEDS BOVEN DIEREN

229.000 dieren kamen vorig jaar in Nederland om door stalbranden. In Erichem kwamen bij één brand 20.000 varkens om het leven. Van de varkensboer in Erichem was al jaren bekend dat hij de regels aan zijn laars lapte. Ondertussen is er nog niks veranderd en dreigt er een nieuwe horrorzomer. Na veel druk van onder andere de SP presenteerde het kabinet daarom een actieplan tegen stalbranden. Maar SP-Kamerlid Frank Futselaar is teleurgesteld over het plan: 'Voor de zoveelste keer zoekt de minister de oplossing in de markt door de veeboeren zelf het probleem aan te laten pakken. In de praktijk betekent dat echter dat winst boven dierenwelzijn gaat. We moeten ophouden met wachten tot de markt dit probleem zelf oplost; de overheid moet ingrijpen om te voorkomen dat, zoals nu, het record verbrandde dieren elk jaar wordt gebroken.'

Lees verder
25 juni 2018

SP: 'ECONOMISCHE BELANGEN MOGEN NIET BOVEN ONZE VOEDSELVEILIGHEID GAAN'

Foto: SP / nature-bird-white-rural-farming-beak-564042-pxhere.com_

Het was een internationale crisis: de vondst van het giftige fipronil in Nederlandse eieren in augustus 2017. De verboden stof werd gebruikt als middel tegen bloedluizen op kippen. Uiteindelijk werden miljoenen eieren uit de winkelschappen gehaald, werden honderdenduizenden kippen gedood en kwamen vele boeren in de problemen. De commissie Sorgdrager deed in op dracht van de Tweede Kamer onderzoek naar de crisis. SP-Kamerlid Frank Futselaar: ‘De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is uitgekleed en is daardoor niet in staat om goed toezicht te houden op de veiligheid van ons voedsel. Er moet meer geïnvesteerd worden in goede controle door de NVWA en bedrijven moeten niet meer hun eigen controle kunnen organiseren. De vermarkting van de controle op ons voedsel werkt niet: economische belangen mogen niet meer boven onze voedselveiligheid gaan.’

Lees verder
4 juni 2018

SP: 'GEEN BEZUINIGING OP DE HUURTOESLAG!'

'Het kabinet heeft de volgende aanval op huurders geplaatst,' zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. 'Na jaren van forse huurverhogingen, extra belastingen op sociale huren en lange wachtlijsten, hebben de coalitiepartijen afgesproken te gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Dat is onacceptabel.' De SP heeft daarom samen met de PvdA een voorstel ingediend om de bezuiniging op de huurtoeslag te stoppen.

Lees verder

Pagina's