h
14 juni 2020

SP LINGEWAARD IN ACTIE TEGEN HUURVERHOGINGEN

Foto: SP

Afgelopen week zijn vrijwilligers van SP Lingewaard op pad geweest in de wijken waar veel huurders wonen. Daarbij gingen de SP-ers in gesprek met huurders waarbij ook gewezen werd op de mogelijkheid om de petitie ‘0% is genoeg’ te tekenen. De SP dringt er in de Tweede Kamer op aan om de huurverhoging terug te draaien. Daarbij helpt de steun van de huurders.  

Lees verder
11 juni 2020

SP voorstel 'Stop de verdozing van Lingewaard' helaas verworpen

Foto: SP

De meerderheid van politiek Lingewaard wil graag XXL-distributieloodsen aantrekken. Het gaat daarbij om 4 of meer hectare metende distributieloodsen. Deze zouden gerealiseerd moeten worden in het buitengebied tussen Huissen en Bemmel. Dat met als gevolg dat daar eenzelfde soort 'verdozing’ gaat plaats vinden als op Park 15 tussen Elst en Oosterhout. De SP ziet dit als een te grote aanslag op het Lingewaards landschap. En diende daarom, tijdens de raadsvergadering van 11 juni, een voorstel in om de komst van de 4 of meer hectare metende distributieloodsen te voorkomen. Het SP voorstel ‘Stop de verdozing van Lingewaard’ kon alleen op steun van GL en D66 rekenen waardoor deze verworpen werd. 

Lees verder
16 april 2020

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
14 april 2020

Verhuizing Bordbusters kans voor een nieuwe Huissense wijk met 170 tot 250 woningen

Foto: SP

De firma Bordbusters gaat verhuizen van de Huissense Polseweg naar bedrijventerrein Agropark. De SP ondersteund het idee van het college om op de vrijgekomen ruimte een nieuwe woonwijk met 170 tot 250 woningen te laten verrijzen. Wanneer het zover is zal de SP inzetten op een groene woonwijk met huur- en koopwoningen in alle prijssegmenten.

Lees verder
7 maart 2020

Voorstel SP 'behoud parkeerplaatsen Raadhuisplein Huissen' verworpen

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het collegevoorstel om het aantal parkeerplaatsen op het Huissense raadsplein tegen de zin van bezoekers en ondernemers minstens te halveren. Het daardoor ontstane tekort aan parkeerplaatsen zou dan opgelost moeten worden met een nieuw te bouwen parkeerkelder op de Aloysiuslocatie, aan de overzijde van de Langekerkstraat. Het door de SP ingediende voorstel om dit onderdeel uit het centrumplan te schrappen werd helaas verworpen.

Lees verder
22 februari 2020

Goed nieuws. Verbod varend gif-ontgassen definitief

Foto: SP

Tankers mogen niet langer varend giftige reststoffen ontgassen. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten. In december was het de SP die een motie indiende voor het verbod op varend ontgassen welke werd aangenomen door de Tweede Kamer. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten deze motie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het ontgassen is vooral schadelijk voor met name het scheepspersoneel, maar ook voor het milieu en omwonenden.

Lees verder
18 februari 2020

SP START PETITIE TEGEN DUMPEN VAN AFVAL IN PLASSEN

Foto: SP

Al jaren wordt er vervuild slib, bagger en granuliet gestort in Nederlandse plassen. Op ruim 50 plekken in ons land is er in de afgelopen 10 jaar vervuild slib gestort, waarbij het vaak gaat het om voormalige zandwingebieden. Onlangs nog ontstond er veel ophef over het storten van granuliet in 'Over de Maas' bij Alphen. Ambtenaren werden onder druk gezet om akkoord te gaan met het dumpen van granuliet, ondanks de grote zorgen en bezwaren die zij hadden. Voor SP-Kamerlid Cem Lacin is de maat vol. De SP is daarom een petitie begonnen tegen het storten van vervuild slib, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. Lacin: 'Het vervuilde slib wordt vanuit heel Europa naar Nederland gehaald. Terwijl bedrijven er flink aan verdienen, blijven omwonenden met de rotzooi achter. We moeten de natuur beschermen, daarom moet het storten met vervuilde afval stoppen.'

Lees verder
8 februari 2020

SP stelt vragen over lodenwaterleidingen in scholen, kinderdagverblijven en andere gemeentelijke panden

De Lingewaardse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de aanwezigheid van lodenwaterleidingen in gemeentelijke panden. Dit naar aanleiding van alarmerende berichten in de media met betrekking tot het gebruik van de lodenleidingen voor met name kleine kinderen. 

Lees verder
2 februari 2020

SP en B06: ‘Lingewaard de baas over aantal duurzaamheidsprojecten in eigen gemeente'

De SP en B06 willen dat Lingewaard zelf blijft bepalen hoeveel windmolens, biomassacentrales en zonneparken binnen de gemeentegrenzen worden gerealiseerd. 

Lees verder
31 januari 2020

Stemmingen moties en amendementen raadsvergadering 30 januari 2020

Motie:  ‘Waarden gedreven inspiratiedocument meenemen bij vervolgtraject omgevingsvisie’

Lees verder

Pagina's