h
12 juli 2019

MILIEUALARM TEAM: GIF SPOTTEN BIJ FORT PANNERDEN

Foto: Maurits Gemmink / sp.nl

Precies op de plek waar de Rijn zich splitst in de Nederrijn en de Waal geeft Tweede Kamerlid Cem Laçin op een mooie zomerdag het startsein voor het nieuwe MilieuAlarm Team van de SP. Tegelijkertijd beginnen de Gelderse afdelingen en de Provinciale Statenfractie met de actie Gifspot, gericht tegen het varend ontgassen van tankers.

Lees verder
28 juni 2019

SP spot “gifschepen” op fort Pannerden. Stop het ontgassen op onze rivieren! Doe mee met de SP!

Foto: SP

Maandag 8 juli trapt de SP de actie ‘Gifspot’ af, waarmee we willen dat de overheid vaart maakt met een verbod op giftige benzeenlozingen op de Gelderse rivieren. Samen met SP-ers uit andere gemeenten langs de rivieren, gaan Lingewaardse SP-ers, een week lang bivakkeren op de landtong bij Fort Pannerden, waar zij schepen op heterdaad willen betrappen. Omwonenden kunnen meedoen en de door hun “betrapte schepen” doorgeven aan de SP Milieu Alarmlijn. SP Tweede Kamerlid Cem Lacin is bij de start van de actieweek aanwezig. 

Lees verder
27 juni 2019

SP stemt niet in met Kadernota 2020 vanwege verkeerde prioriteiten college

Afgelopen woensdag, 26 juni, stond de Kadernota op de Lingewaardse raadsagenda. In deze nota staat beschreven welke plannen het college voor ogen heeft. Omdat het college niet het publiekelijk belang, maar dat van de gemeenteraad en bedrijven voorop stelt, kon de SP niet instemmen met de Kadernota.

Lees verder
25 juni 2019

SUCCES: GEEN MARKT IN DE AMBULANCEZORG!

Foto: SP

De dreigende aanbestedingen in de ambulancezorg zijn van de baan. De minister van Medische Zorg en Sport kiest in plaats daarvan voor een permanente gunning, wat betekent dat aanbieders van ambulancezorg niet met elkaar hoeven te concurreren. Eindelijk is het besef doorgedrongen dat de markt geen plaats heeft in de ambulancezorg!

Lees verder
4 juni 2019

Brian Claassen nieuwe fractievoorzitter SP Lingewaard

Foto: Maurits Gemmink

Brian Claassen is de nieuwe fractievoorzitter van de vier zetels tellende Lingewaardse SP fractie. Hij volgt Carla Claassen op die als lid van Provinciale Staten onverwacht het fractievoorzitterschap van de Gelderse SP-fractie moest overnemen. Dat als gevolg van ernstige ziekte van Gelderse SP fractievoorzitter Peter de Vos. Ter voorkoming van mogelijk in de knel komen met de hiermee samenhangende extra taken, heeft zij, in samenspraak met de fractie, met ingang van heden haar fractievoorzitterschap overgedragen. Carla Claassen blijft behouden voor de Lingewaardse SP fractie waar zij zich vooral blijft focussen op het sociaal domein.

Lees verder
22 mei 2019

SUCCES SP: PROVINCIE GAAT DE GROOTSCHALIGE BOMENKAP IN GELDERLAND ONDERZOEKEN

Vandaag tijdens de Statenvergadering stemde alle partijen in met het voorstel voor onderzoek naar de grootschalige bomenkap in Gelderland. De SP had het voorstel samen met FvD ingediend, uit zorgen om de grootschalige natuurafbraak die momenteel plaatsvindt.

Lees verder
7 april 2019

SP voorstel voor gebruikers Doelgroepenvervoer omarmd door college

Afgelopen donderdag heeft het college het SP voorstel om zich bij de BVO-DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen) stevig in te spannen voor de gebruikers van het Doelgroepenvervoer omarmd.

Lees verder
5 april 2019

SP stemt, na toezeggingen, in met nieuw plan grondstoffenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’. Het betreft nieuw grondstoffenbeleid bedoeld om milieudoelstellingen te halen en kostenstijgingen, door stijging verbrandingsbelasting en stijging verwerkingskosten, te drukken.

Lees verder
20 januari 2019

SP hoopt op Gendts woningbouwplan De Bongerd

Foto: Brian Claassen

Net zoals in vele andere gemeenten is de woningbehoefte in Lingewaard aanzienlijk groter dan het woningaanbod. Woningen in alle segmenten moeten bijgebouwd worden. Eén van de wellicht mogelijke opties voor nieuwbouw is het doortrekken van de Lootakkers tot aan de Kruistraat in Gendt. Het betreft een ruim 20 jaar oud Gendts woningbouwplan, genaamd de Bongerd, dat om onduidelijke redenen nog steeds niet van de grond is gekomen.

Lees verder

Pagina's