h

SP: 'Stop de zorgafbraak, voorkom banenverlies. Laat de taak wassen en strijken bij de huishoudelijke hulp!'

4 oktober 2021

SP: 'Stop de zorgafbraak, voorkom banenverlies. Laat de taak wassen en strijken bij de huishoudelijke hulp!'

In juni stelde het Lingewaards college de gemeenteraad voor om het ‘wassen en strijken’ bij de thuiszorg weg te halen. Dat met als doel om flink te kunnen korten op de uren huishoudelijke hulp. De WMO-gebruikers in Lingewaard met de indicatie ‘wassen en strijken’ zouden dan een beroep kunnen doen op een, mede door de gemeente opgetuigde, ‘Was-en strijkservice’ die tegen betaling de was elders doet en weer terugbrengt. Een deel van de kosten wordt dan betaald door de gemeente. Wanneer WMO-gebruikers die niet in staat zijn om de was en strijkklus zelf te doen geen gebruik gaan maken van de ‘was en strijkservice’, omdat ze bijvoorbeeld hun deel niet kunnen betalen of de was thuis willen houden, leidt dat tot een besparing waar het college op hoopt.

De SP stemde als enige partij tegen dit plan, omdat dit tot minder uren aan hulp voor de zorgbehoevenden en tot zorgbanenverlies leidt. Los daarvan zal het, alles mee- en doorberekend, niet of nauwelijks tot een besparing leiden. Kortom, een slecht plan aldus de SP.

 Het zou allemaal niet zo’n vaart lopen aldus de woordvoerders van de andere partijen. Het gelijk van de SP wordt echter al gauw duidelijk. Het wassen en strijken weghalen bij de thuiszorg leidt tot grote onrust onder de WMO-gebruikers en thuiszorgmedewerkers nu de gemeente aan de slag is gegaan met het plan. Bij de SP Hulpdienst stromen de meldingen binnen van zorgbehoevenden die te horen hebben gekregen dat zij per 1 januari tot anderhalf uur gekort worden op de hulp hij het huishouden. En van thuiszorgmedewerkers die nu al te horen hebben gekregen dat hun contract niet verlengd wordt als gevolg van het minder uren indiceren van hulp bij het huishouden.

Daarom diende de SP tijdens de raadsvergadering van 30 september een voorstel in met als doel het wassen en strijken bij de thuiszorg te laten. Het voorstel werd verworpen door alle andere partijen. Ook zij hadden, naar eigen zeggen, dezelfde signalen gekregen van WMO-gebruikers en zorgmedewerkers. Echter is dat voor deze partijen geen reden om een streep te zetten door het zorgverschralingsplan.

SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘Kennelijk boeit het de andere partijen niet dat er veel zorgbehoevenden in het gedrang komen en thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. De SP laat het er niet erbij zitten en zal elke mogelijkheid aangrijpen om het wassen en strijken bij de thuiszorg te laten. Daarbij helpt het natuurlijk als WMO-gebruikers en thuiszorgmedewerkers die gedupeerd worden door het verschralingsbeleid hun ervaring melden bij de SP. Dit geldt overigens ook voor de WMO-gebruikers die gedupeerd worden door de verschraling met betrekking tot het doelgroepenvervoer. Meld u ervaring zodat de SP nog beter voor u kan opkomen in de Lingewaardse raad. U kunt mij bereiken op 06-17013433’.

 

 

 

   Carla Claassen, fractievoorzitter SP Lingewaard

U bent hier