h

SP: ‘Provincie, pak de Doornenburgse Krakkedel snel en efficiënt aan’

8 oktober 2021

SP: ‘Provincie, pak de Doornenburgse Krakkedel snel en efficiënt aan’

Foto: Brian Claassen / Krakkedel Doornenburg

In korte tijd vonden maar liefst 9 eenzijdige ongevallen plaats op de Doornenburgse Krakkedel. De SP trok aan de bel bij de provincie die verantwoordelijk is voor deze weg. En drong bij het Lingewaards college aan hetzelfde te doen om zo het SP-pleidooi voor snelle actie kracht bij te zetten. Kennelijk was het meest recente ongeval op de Krakkedel voor de provincie wel reden om direct in actie te komen.

Gezien de aard van de eenzijdige ongevallen werd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het wegdek. De wat stroeve toplaag van het asfalt in het bochtige stuk bleek sneller versleten dan door de provincie was verwacht en daardoor te glad voor de snelheid die daar gereden mag worden. De provincie stelde vervolgens direct een tijdelijke snelheidsbeperking in van 50 km/h tot dat er een nieuwe asfaltlaag is gerealiseerd.

Het is goed dat de provincie nu wel in actie is gekomen aldus de SP die nu aan het provinciebestuur voorstelt om het groot onderhoud dat in de planning staat rond 2024 zoveel mogelijk naar voren te halen. Dat om zo de tijdelijke snelheidsbeperking zo kort mogelijk te houden en om te voorkomen dat er tweemaal een nieuwe toplaag in korte tijd aangebracht moet worden. Daarnaast dringt de SP er bij het provinciebestuur op aan om de huidige maximumsnelheid van 80 km/h op de Krakkedel te verlagen. Dat maakt de weg niet alleen veiliger voor het snelverkeer, maar ook de oversteek voor fietsers die het Lingefietspad volgen veiliger.

SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘ De Krakkedel kent een behoorlijk aantal woningaansluitingen en een tweetal flauwe bochten. Tussen deze flauwe bochten is er een oversteek voor fietsers die het Lingefietspad volgen gerealiseerd. Iedereen die er vaak komt weet dat er te vaak, te hard gereden wordt op deze weg. De aanwonenden zien het elke dag gebeuren. Sommigen van hen vrezen van de weg geraakte auto’s in hun voortuin en ongevallen van ernstige aard op de weg. Vanaf de oprit veilig de Krakkedel opdraaien is, zeker bij drukte, vaak geen makkelijke klus, zo horen we van verschillende aanwonenden. Fietsers die het Lingefietspad volgen moeten bij het oversteken van de Krakkedel bovenmatig goed opletten of er snelverkeer aankomt. En de snelheid van het snelverkeer heel goed in schatten om veilig over te kunnen steken. Dat is ook niet voor iedereen even gemakkelijk. Alles overwegend zou het goed zijn als het moment van groot onderhoud direct wordt aangegrepen om er niet alleen beter asfalt neer te leggen maar ook om de weg in te richten als een 60 km/h weg.  Daarmee wordt de weg een stuk veiliger voor zowel het snelverkeer als de overstekende fietsers én de omwonenden. Nu niet doorpakken zou een gemiste kans zijn. We hopen dan ook dat het provinciebestuur positief zal reageren op het SP voorstel’.  

Foto: Brian Claassen / Krakkedel Doornenburg

 

U bent hier