h
5 april 2019

SP stemt, na toezeggingen, in met nieuw plan grondstoffenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’. Het betreft nieuw grondstoffenbeleid bedoeld om milieudoelstellingen te halen en kostenstijgingen, door stijging verbrandingsbelasting en stijging verwerkingskosten, te drukken.

Lees verder
20 januari 2019

SP hoopt op Gendts woningbouwplan De Bongerd

Foto: Brian Claassen

Net zoals in vele andere gemeenten is de woningbehoefte in Lingewaard aanzienlijk groter dan het woningaanbod. Woningen in alle segmenten moeten bijgebouwd worden. Eén van de wellicht mogelijke opties voor nieuwbouw is het doortrekken van de Lootakkers tot aan de Kruistraat in Gendt. Het betreft een ruim 20 jaar oud Gendts woningbouwplan, genaamd de Bongerd, dat om onduidelijke redenen nog steeds niet van de grond is gekomen.

Lees verder
18 januari 2019

Samen voor een dementievriendelijker Lingewaard

Lingewaard gaat samen met de stichting Alzheimer Nederland werken aan een dementievriendelijkere gemeente. Dat op verzoek van het CDA, SP, PvdA, LBL, D66 en B06.

Lees verder
12 januari 2019

Column SP raadslid Brian Claassen 'Bouwen, bouwen, bouwen'

Foto: Brian Claassen

‘Bouwen, bouwen, bouwen, dat is ons credo’, zei VVD-lijsttrekker Witjes opgewonden tegen alle journalisten na haar verkiezingswinst. De journalisten schreven de oneliner driftig op, maar vergaten door te vragen voor wie de VVD-leider wil gaan laten bouwen.

Lees verder
20 december 2018

SP verzoek '30 km-zone Nijmeegsestraat Gendt' omarmd door college

Het college van B&W staat achter het idee om een 30 km/uur-zone in te stellen op het eerste deel van de Nijmeegsestraat in Gendt. Dat blijkt uit de beantwoording van SP vragen.

Lees verder
16 december 2018

SP en B06 op de bres voor rechtvaardig begraafbeleid Lingewaard

Als het aan B06 en de SP ligt gaat het Lingewaards begraafbeleid op de schop. De partijen vinden het namelijk onrechtvaardig dat opnieuw betaald moet worden voor de ruimingskosten bij een verlening van de grafrechten. Daarnaast vinden de partijen dat het te betalen bedrag, momenteel 1341 euro voor 10 jaar, niet alleen verlaagd moet worden maar voortaan ook in termijnen betaald mag worden. Deze wijzingen moeten voorkomen dat inwoners van Lingewaard noodgedwongen moeten kiezen voor cremeren, terwijl ze liever voor begraven zouden willen kiezen.

Lees verder
22 november 2018

SP: ‘Gemeente, help scholen voor vergroening schoolpleinen’

Een groen schoolplein heeft veel voordelen ten opzichte van de versteende schoolpleinen. Daarom heeft de Provincie een subsidieregeling voor vergroening van schoolpleinen in het leven geroepen. Uit onderzoek is echter gebleken dat veel scholen niet op de hoogte zijn van deze regeling of moeite hebben met de nodige plan van aanpak te maken. Daarom ziet de Lingewaardse SP graag dat de gemeente scholen op deze subsidie attendeert en indien gewenst begeleidt in het aanvragen ervan.

Lees verder
20 november 2018

Voorlichtingsbijeenkomst preventie stalbranden 26 november

Een stalbrand veroorzaakt veel leed. In de eerste plaats natuurlijk voor de dieren die levend verbranden of stikken, maar ook voor brandweermensen die de dieren vaak niet kunnen redden. Daarnaast is het ook heel vervelend voor de veehouder die zijn bedrijf in rook ziet opgaan.

Lees verder
13 november 2018

SP voorstel 'haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel sportveld Haalderen’ helaas verworpen

Het, tijdens de Begrotingsraad ingebrachte, voorstel voor onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctioneel sportveld in Haalderen is verworpen door de raad. Het SP voorstel werd alleen gesteund door B06 en Groen Links. Daarmee kijkt het kunstgrasveld waar zowel voetbalclub HAVO en scholen gebruik van zouden kunnen gaan maken voorlopig van de baan.

Lees verder
6 november 2018

SP ondersteunt initiatief Dierenweide Lingewaard

Foto: SP Lingewaard

Afgelopen zondag werd de SP fractie verwelkomd door de drie initiatiefnemers die de vervallen dierenweide in het Slingerbos in Huissen willen opknappen en vernieuwen.

Lees verder

Pagina's