h

Coalitie gunt mensen in de bijstand geen vrijstelling van kleine giften

8 juli 2021

Coalitie gunt mensen in de bijstand geen vrijstelling van kleine giften

Soms worden mensen in de bijstand wel eens een tas met boodschappen van een familielid, vriend of kennis aangeboden. Deze gift moet dan, volgens de regels, gemeld worden bij de gemeente die de geldelijke waarde aftrekt van de uitkering. De betreffende bijstandsgerechtigde schiet er dan feitelijk gezien niks mee op. Als de regel niet gevolgd wordt en de gemeente komt daarachter dan riskeert de bestandsgerechtigde een terugvordering van de bijstandsuitkering en een forse boete. Deze regel is door tal van gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen, al geschrapt omdat het hulp aan de minstbedeelden blokkeert en kan leiden tot nog meer financiële problemen van bijstandsgerechtigden en tot extra kosten voor de gemeente.

De SP diende tijdens de raadsvergadering van 7 juli een voorstel in om deze regel, ook wel ‘de boodschappentasboete’ genoemd, ook in Lingewaard te schrappen. Daarbij stelde de SP voor om kleine giften vrij te stellen van de meldingsplicht. Op deze manier worden Lingewaarders die moeite hebben om rond te komen of mee te doen in de maatschappij geholpen. Het sociale SP voorstel werd verworpen door Lokaal Belang, CDA, lingewaard.NU, VVD en LFS. 

SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘Dezelfde partijen gunnen bedrijven wel 10.000 euro voor het meer representatiever maken van hun bedrijfspanden op kosten van de belastingbetaler maar de minstbedeelden wordt nog geen tas met boodschappen, verkregen van familie of vrienden, gegund. Let wel, het kost de gemeente niks. Volgens Lokaal Belang, altijd naarstig op zoek naar een reden om tegen sociale voorstellen van de SP te stemmen, zou het afschaffen van de 'boodschappenboete' niet mogen volgens de wet. Daarmee zegt Lokaal Belang dus dat Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Hilversum, Breda, Zevenaar en andere gemeenten die de 'boodschappenboete' wel afschaft hebben de wet overtreden. Dat is onzin natuurlijk. De Participatiewet is zo geschreven dat het ruimte laat om als gemeente te kiezen voor een beperkte vrijstelling van giften. En zo blijft de situatie in stand dat bijstandsgerechtigden niet geholpen kunnen worden door familie of vrienden zonder daarbij een straf te riskeren. Een trieste gang van zaken in stand gehouden door de coalitiepartijen en LFS.'

De SP zal in de hoop op voortschrijdend inzicht bij de tegenstemmers, later dit jaar opnieuw een poging doen om een vrijstelling van kleine giften voor mensen in de bijstand te bewerkstelligen. 

U bent hier