h

Schot in woningbouwplan Doornenburg

27 december 2020

Schot in woningbouwplan Doornenburg

Foto: SP

Lingewaard kent een grote vraag naar huur en koopwoningen in alle segmenten voor jong en oud. Bijbouwen in iedere kern is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Zo ook in Doornenburg.

Met het woningbouwplan ‘Blauwe Hoek/Groenestraat’ waar de SP achterstaat wordt gebouwd voor jong en oud. Naast dit plan worden er ook stappen gezet bij Ancari en de Martinuskerk. Hiermee wordt deels voldaan aan belangrijke speerpunten voor de SP, meer woningen voor starters en senioren. Dat wat bijdraagt bij aan de leefbaarheid in alle kernen, dus ook in Doornenburg.

Status woningbouwproject Blauwe Hoek Groenestraat

Dit project loopt al meerdere jaren en heeft inmiddels een kleine aanpassing ondergaan. Na de bijeenkomst in 2019 waar de eerste plannen werden gepresenteerd, is het plan door de discussie over stikstof en bouw tijdelijk op de plank teruggelegd. Inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden en heeft de provincie Gelderland een vergunning afgegeven voor de stikstofuitstoot van het project. De gemeente is met de grondeigenaar en projectontwikkelaar Van Wijnen in gesprek over de laatste onderdelen.

Kleine aanpassing, meer woningen

Gesprekken volgden tussen gemeente en ontwikkelaar Van Wijnen over enkele aanpassingen van het plan. Deze aanpassingen zijn mede doorgevoerd door tips en opmerkingen van omwonenden tijdens gesprekken en de informatieavond. Zo waren er zorgen over de hotelkamers en de grootte van de horeca. Dit heeft er in geresulteerd dat de grootschalige horeca wordt verkleind naar een ‘huiskamercafé-koffiestop’ voor fietser en wandelaar. Zo is er meer ruimte voor extra woningen. De hoeve blijft en hierbinnen kunnen acht rug-aan-rug woningen voor senioren en starters worden gerealiseerd. Op de plek van de eerder geplande parkeerplaats aan de Groenestraat komen nu drie extra vrijstaande woningen. Het plan bevat daarmee 20 zorgappartementen, 16 woningen voor senioren en starters, 8 gezinswoningen en 10 vrije sector kavels. Het streven is om in 2022 met de bouw te beginnen.

Woningbouwproject Ancari interessant voor starters en ouderen

Voor de locatie van het vroegere zalencentrum Ancari is besloten om principemedewerking te verlenen aan verdere uitwerking van plannen. Het zou mooi zijn als het vervallen pand en de achterliggende bar verdwijnt zodat er ruimte komt voor woningbouwontwikkeling. Meer details volgen in het nieuwe jaar zodra deze bekend zijn.

Herontwikkeling Martinuskerk

De R.K. parochie H. Maria Magdalena wil de kerk verkopen en streeft daarbij naar behoud van betekenis van het gebouw voor de Doornenburgse gemeenschap. Woningstichting Waardwonen is momenteel met de parochie en vertegenwoordigers uit het dorp in gesprek om tot passende invulling van het kerkgebouw te komen. Waardwonen is bezig met een haalbaarheidsonderzoek en kijkt daarbij ook naar subsidiemogelijkheden. Zij betrekken ook diverse belangenvereniging uit Doornenburg hierbij. Het is de bedoeling dat de herontwikkeling van de kerk aansluit bij het Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg.

 

 

U bent hier