h

Gezamenlijke inzet SP, D66 en PvdA leidt tot betaalbare aanpak Karstraatbochtentraject

11 juli 2021

Gezamenlijke inzet SP, D66 en PvdA leidt tot betaalbare aanpak Karstraatbochtentraject

Foto: Brian Claassen

Door inzet van met name D66, SP en de PvdA worden met enkele relatief eenvoudige maatregelen de twee haakse Karstraatbochten tussen Huissen en Bemmel veiliger gemaakt. Het groot-onderhoud, inclusief nieuw en stiller asfalt, dat al jaren is uitgesteld wordt direct meegenomen. Omdat er al een provinciale bijdrage klaar ligt voor dit traject hoeft er niet naar extra geld gezocht te worden.

Eerder werd het tenminste 7 miljoen kostend plan van het college waarbij woningen opgekocht moesten worden om de bochten te verflauwen al gefileerd door de oppositie. Het peperdure plan zou er toe leiden dat de aanpak van meerdere onveilige knelpunten niet uitgevoerd kunnen worden. Ook van het voorstel van de VVD om alleen en uitgerekend de minst haakse bocht te verflauwen werd gehakt gemaakt.

Vervolgens stelde D66, SP en de PvdA voor om de doorstroming en veiligheid te verbeteren op het bestaande traject. Denk daarbij o.a. aan een verbreding van de meest haakse bocht. En door extra maatregelen direct mee te nemen in het grootonderhoud waar het traject aan toe is. Nadat coalitiepartij lingewaard.NU de handen aftrok van het VVD voorstel, volgden de drie andere coalitiepartijen en sloten zij zich aan bij het voorstel van de drie oppositiepartijen. Daarmee is het peperdure verflauwingsplan definitief van de baan en kunnen de miljoenen die we hiermee besparen worden besteed aan de aanpak van meerdere onveilige knelpunten. 

SP raadslid Brian Claassen: ‘Net als Groen Links was de SP van meet af aan al tegen de megalomane aanpak van dit traject. Het zijn immers juist de haakse bochten die er voor zorgen dat er rustig gereden wordt. De cijfers geven aan dat het om een relatief veilig stuk weg gaat. En dan wil het college ruim 7 miljoen euro gaan besteden aan het verflauwen van de bochten waardoor het verkeer op hogere snelheid de Huissense kern in kunnen jagen. Een slecht idee. Het geld klost niet tegen de Lingewaardse plinten. Er moeten keuzes gemaakt worden. Eerder stelden D66, GL en de SP al voor om niet de bochten te verflauwen maar doorgaand zwaar vrachtverkeer om te leiden. Daar was echter geen meerderheid voor te vinden. Dus moet je op zoek naar een voorstel dat politiek voldoende breed gedragen wordt en deze hebben we gevonden. En zo is de langdurende politieke strijd tussen het college, de coalitie en de oppositie ingewisseld voor een breed gedragen compromis.’

Alleen Groen Links en LFS sloten zich niet aan bij het breed gedragen compromis. Deze partijen willen geen enkele actie voor het bochten traject. Claassen: ‘Dat is jammer en onbegrijpelijk. Het peperdure plan van het college is immers van de baan. Het nieuwe plan wordt uitgevoerd op het bestaande traject en dat met het oorspronkelijk beschikbare budget. Door het compromis wordt er voor miljoenen bespaart. Geld dat besteed kan worden voor de aanpak van knelpunten waar sprake is van onveilige of overlast gevende situaties. Het wegdek tussen de bochten is echt aan vervanging toe. Dat gaat nu dan ook echt gebeuren. Eventuele kleine aanpassingen ter verbetering van de veiligheid en doorstroming kunnen dan direct meegenomen worden.' 

 

 

U bent hier