h

SP vraagt Lingewaarders naar ervaring met de WMO

8 december 2020

SP vraagt Lingewaarders naar ervaring met de WMO

De hulpdienst van de Lingewaardse SP vraagt zorgbehoevenden naar hun ervaringen met de WMO. Dat met als doel om een beter beeld te krijgen van de recente uitvoering van WMO beleid, deze waar nodig te verbeteren en te helpen bij het verkrijgen van nodige zorg als dat gewenst wordt.

Hulpdienstmedewerker Carla Claassen: ‘In de vorige raadsperiode regende het klachten over de WMO. Mede op basis van deze klachten heeft de SP fractie toen stevig aan de bel getrokken over falend WMO beleid. En is er na stevige SP-inzet in de raad belangrijke verbeteringen aangebracht op gebied van toegankelijkheid en privacy. Daarna bleven klachten uit. Onze missie leek geslaagd. Echter krijgen we de laatste tijd toch weer relatief veel klachten in korte tijd over het functioneren van de WMO. Deze klachten gaan vooral over het direct afwijzingen van zorghulp en het korten van uren huishoudelijke hulp. Het lijkt erop dat de uitvoering de koers toch weer heeft bijgesteld in negatieve zin. Door de ervaringen van de melders te inventariseren hoopt de SP een beter beeld te krijgen van een mogelijke koerswijziging op de uitvoering WMO. Het is goed denkbaar dat de afwijzingen en het korten op de uren huishoudelijke het gevolg is van bezuinigingsbeleid. Daar waar de SP niet achter staat. De ervaringen van zorgbehoevenden en zorgverleners kan de SP fractie ook mogelijk helpen om het WMO beleid opnieuw te verbeteren. En wellicht kan de SP hulpdienst helpen bij het bezwaar maken als de melders dat wensen. Daarom vragen we zorgvragers en zorgontvangers het volgende:

  • Heeft u het gevoel dat uw hulpvraag niet serieus genomen wordt en/of onvoldoende deskundig beoordeeld wordt?
  • Heeft u te maken met lange beslistrajecten terwijl u op kort termijn zorg nodig heeft?
  • Heeft u het gevoel dat er zorgvuldig met uw privacy wordt omgesprongen?
  • Heeft u te maken met het korten van aan uw toegekende zorg?

Dan verneemt de SP hulpdienst dat graag van u. Uiteraard horen wij ook graag wat er wel goed gaat. Wat goed gaat moeten we immers zien te behouden.’  

U kunt uw mening doorgeven via lingewaard@sp.nl of telefonisch via 06-17013433

 

U bent hier