h

SP wijst verschraling doelgroepenvervoer af

15 december 2020

SP wijst verschraling doelgroepenvervoer af

Afgelopen donderdag heeft de SP, anders dan alle andere partijen, tegen de Wmo-verordening Doelgroepenvervoer gestemd. Dat vanwege de verschraling van dit vervoer door het aantal te reizen kilometers te verlagen van 2000 km naar 1500 km per jaar. 

 SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘Het college heeft het   vaak over ‘iedereen doet er toe en moet mee kunnen   doen’ maar maakt dat, met steun van de andere partijen,  steeds lastiger. Wanneer een inwoner niet meer zelfstandig kan reizen heeft de gemeente de verplichting om de inwoner daarin te ondersteunen. We leven in een samenleving waarin mensen steeds ouder worden en graag meewillen blijven doen. Een goede ontwikkeling, maar dat wordt nu opnieuw beperkt door het college en ondersteund door de raad. Voor de SP is de bewegingsvrijheid van onze inwoners veel belangrijker dan het behalen van een kleine bezuiniging die ook makkelijk behaald had kunnen zonder dat inwoners geraakt worden.'

U bent hier