h
10 februari 2018

Rapport Wmo: Eindconclusie haaks op de inhoud onderzoek en realiteit

De eindconclusie van het onderzoeksbureau aangaande het onderzoek naar de Wmo-procedure staat vrijwel haaks op de inhoud van het rapport. Zo zijn de onderzoekers erg kritisch over het ontbreken van werkinstructies, wordt van het falende privacybeleid gehakt gemaakt en zijn er veel afwijzingen niet meegenomen in de onderzoekscijfers. Desondanks concludeerd het onderzoeksbureau B&A dat het 'best wel goed gaat' op de Wmo in Lingewaard wat zeer opmerkelijk te noemen is. Vele gedupeerden weten wel beter en zijn hoogst verbaasd over deze eindconclusie. 

Lees verder
14 januari 2018

Raad eensgezind over volledige compensatie precario-doorberekening Vitens

Rond de zomer vindt er volledige compensatie plaats voor de doorberekening van Vitens. Ter voorkoming van financiële problemen worden de minst draagkrachtige huishoudens eerder gecompenseerd. Dat was de uitkomst van het spoeddebat omtrent de precario.

Lees verder
19 december 2017

SP PRESENTEERT HET ZORGBUURTHUIS: MENSELIJKE ZORG IN DE BUURT

Iedereen moet op een menswaardige manier oud kunnen worden in zijn of haar eigen buurt. Ook als dat thuis niet meer gaat. Daarom heeft de SP het plan Het Zorgbuurthuis gepresenteerd voor kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden.

Lees verder
14 december 2017

Uitbreiding geitenstal in Gendt (voorlopig) van de baan

De uitbreiding van de geitenstal in Gendt is (voorlopig) van de baan. Dit tot grote opluchting en blijdschap bij omwonenden die zich zorgen maken over de gezondheid van hun gezin.

Lees verder
8 december 2017

D66 en SP: ‘Schaf de hondenbelasting af!’

Foto: SP / flickr.com

Tijdens de politieke avond van 7 december pleite D66 voor het afschaffen van de hondenbelasting en kreeg daarbij bijval van de SP. Momenteel werkt D66, ondersteund door de SP aan een initiatiefvoorstel met als doel om afscheid te nemen van de hondenbelasting. Dit voorstel zal in januari behandeld worden. Lingewaard int circa 2 ton per jaar aan hondenbelasting, waarvan een fors deel opgeslokt wordt door bureaucratie en de inhuur van een extern bureau voor de controle.

Lees verder
30 november 2017

Gezocht: hulp VMBO-leerlingen voor beroepskeuze en netwerk

Betuwe On Stage is op zoek naar mensen die enthousiast zijn over hun beroep en bereid zijn om vmbo-leerlingen uit de regio te helpen bij hun beroepskeuze en het opbouwen van een netwerk. Betuwe On Stage is een project waarin de gemeente Lingewaard en Overbetuwe partner zijn. Omdat de SP zich graag inzet voor het vergroten van kansen voor de (toekomstige)beroepsbevolking helpen wij Betuwe On Stage graag in hun zoektocht.

Lees verder
29 november 2017

Lingewaard zet zich in voor een ambulance steun/standplaats in Bemmel

Tot tevredenheid van de SP gaat het college zich inzetten voor een steun/standplaats van de ambulance in Lingewaard. Daarbij wordt de VGGM voorgesteld om de steun/standplaats naast de brandweerkazerne in Bemmel te realiseren. 

Lees verder
27 november 2017

SP: ‘VEEL MEER SOCIALE HUURWONINGEN NODIG, OOK VOOR MIDDENINKOMENS’

Deze week berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkomen. Ongeveer 425.000 huishoudens kunnen een maandelijkse huur van meer dan 700 euro niet betalen.

Lees verder
26 november 2017

Coalitie schiet voorstel bijbouw betaalbare woningen Huissen af

Onlangs heeft de raad besloten om het sportcomplex van voetbalclub Jonge Kracht te verplaatsen. Op de vrijgekomen ruimte zijn 60 dure landelijke woningen gepland.

Lees verder
17 november 2017

LINGEWAARD EN NIJMEGEN ZIJN HET EENS OVER AANLEG VAN DE DORPENSINGEL

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen zijn het eens geworden over de aanleg van de Dorpensingel en de aanpak van het verkeer in het omliggende gebied. Beide raden hebben hun wethouders opgedragen een plan uit te werken waarin de Dorpensingel zo groen mogelijk wordt aangelegd, waarin de Vossenpelsestraat verkeersluw wordt gemaakt, waarin een verdubbeling van de verkeersintensiteit in Ressen en Bemmel West voorkomen wordt en de aansluiting in Bemmel aangepast wordt. Hiermee wordt recht gedaan aan de wensen van een groot deel van de bewoners en gezorgd voor goede ontsluiting van het gebied. Om dit plan financieel rond te krijgen wordt een bijdrage van de provincie gevraagd. 

Lees verder

Pagina's