h

Voorstel SP 'behoud parkeerplaatsen Raadhuisplein Huissen' verworpen

7 maart 2020

Voorstel SP 'behoud parkeerplaatsen Raadhuisplein Huissen' verworpen

Afgelopen donderdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het collegevoorstel om het aantal parkeerplaatsen op het Huissense raadsplein tegen de zin van bezoekers en ondernemers minstens te halveren. Het daardoor ontstane tekort aan parkeerplaatsen zou dan opgelost moeten worden met een nieuw te bouwen parkeerkelder op de Aloysiuslocatie, aan de overzijde van de Langekerkstraat. Het door de SP ingediende voorstel om dit onderdeel uit het centrumplan te schrappen werd helaas verworpen.

 SP fractievoorzitter Brian Claassen: ‘De SP kiest voor   behoud van het aantal parkeerplaatsen op het   raadshuisplein. Dat is de wens van de bezoekers omdat   het minder ver lopen is tot aan de winkelstraat en de wens   van de ondernemers die klantenverlies vrezen. Daarnaast   scheelt het een bak aan belastinggeld voor realisatie van   de betonnen parkeerkelder wat naar onze mening beter   besteed kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, armoedebestrijding of aan het opknappen, inclusief het vergroenen, van de wijken.’ 

Of het door de raad aangenomen collegevoorstel tot halvering van de parkeerplaatsen met realisatie parkeerkelder werkelijkheid wordt is nog de vraag. De gemeente heeft immers in 2012 een contract met ontwikkelaar VolkerWessels afgesloten, waarbij bovengrondsparkeren is vastgelegd. Als VolkerWessels vasthoudt aan dat contract dan rest de gemeente een juridische strijd waarvan de uitkomst wellicht de plannen naar de prullenbak verwijst.

 

U bent hier