h

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS

16 april 2020

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Zo goed als zorgverleners nu voor ons zorgen, zo goed werd er de vorige crisis helaas niet voor hen gezorgd. Tienduizenden zorgverleners verloren hun baan. De lonen stegen nauwelijks terwijl de werkdruk toenam. Minder collega's, maar meer bureaucratie. De verzorgingshuizen voor onze ouderen werden gesloten, het aantal plekken in de GGZ nam af en ook op zorg voor de jeugd werd bezuinigd. Het eigen risico schoot omhoog, er moest marktwerking komen waardoor ziekenhuizen werden gezien als bedrijven, die zelfs failliet konden gaan.

Grote bedrijven worden met miljarden aan belastinggeld gered, maar waar blijft het reddingsplan voor de zorg? Zorgverleners verdienen onze waardering. Niet alleen nu, maar zeker ook ná deze coronacrisis. Geen bezuinigingen, maar investeringen. Daarom willen wij:

  • Zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. Dus hogere lonen, meer zeggenschap en collega's. De zorg mag niet de rekening krijgen van de crisis: Geen nieuwe bezuinigingen op de zorg, maar investeringen.
  • De zorg is geen markt. Tijdens deze crisis zien we dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie. Daarom halen we de overbodige bureaucratie, concurrentie, doorgeslagen macht van zorgverzekeraars en de markt definitief uit de zorg.
  • Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze 'vitale' beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.

ONDERTEKEN DE PETITIE!

U bent hier