h
22 juni 2017

SP WIL GELDERLANDERS VRIJSTELLEN VAN TOL OP DOORGETROKKEN A15

Foto: Matthias van Hunnik / gelderland.sp.nl

De SP wil dat Gelderlanders vrijgesteld worden van tol op de nog door te trekken A15 en bijbehorende tolbrug tussen Bemmel en Zevenaar. Voorkomen moet worden dat Gelderlanders twee keer moeten betalen voor deze snelweg aldus de SP. De doortrekking van de A15 wordt namelijk mede gefinancierd door provincie Gelderland. Zo betalen de Gelderlanders al 360 miljoen euro mee aan het doortrekken van de A15. De Gelderse SP dient tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten op 28 juni een motie in met als doel de Gelderlanders vrij te stellen van de A15 tol. 

Lees verder
15 juni 2017

SUCCES SP: MANTELZORGBOETE AOW-ers VAN TAFEL

Dankzij groot maatschappelijk verzet is de mantelzorgboete van tafel. Dat zegt SP Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het bericht dat de boete is geschrapt. Door de mantelzorgboete verliezen mensen die met anderen in huis wonen een deel van hun uitkering. De SP vindt dat mensen geen drempels opgelegd moeten krijgen om voor anderen te zorgen. Jarenlang is er daarom actie gevoerd om de beruchte maatregel van tafel te krijgen en nu is het zo ver: voor AOW-ers gaat de mantelzorgboete er niet komen.

Lees verder
2 juni 2017

SP, PvdA en CDA trots op opening bibliotheek Angeren

Foto: Brian Claassen

Vrijdag 2 juni is de bibliotheek terug in Angeren. Doornenburg en Haalderen volgen later dit jaar. Het is de uitwerking van een amendement dat de SP samen met de PvdA en het CDA indienden bij de vaststelling van het bibliotheekbeleid op 15 december. Na lang trekken en duwen bleek er een meerderheid te vinden voor de terugkeer van de bibliotheek in de kleine kernen.

Lees verder
25 mei 2017

SUCCES SP: OOK TOESLAG VOOR PLEEGOUDERS

Ouders van meerderjarige pleegkinderen hebben voortaan ook recht op toeslagen. Tot nu toe werd het inkomen van de meerderjarige pleegkinderen opgeteld bij het inkomen van de ouders. Daardoor liepen zij onterecht allerlei toeslagen mis. Nadat de SP aan de bel trok grijpt de staatssecretaris in.

Lees verder
23 mei 2017

SP STEUNT AMBULANCEPERSONEEL TEGEN UITVERKOOP AMBULANCEZORG

Foto: SP

Afgelopen weekend gingen SP-ers door het hele land langs bij ambulance posten, bij hun in de omgeving, om een hart onder de riem te steken bij het ambulance personeel. Dit omdat Minister Schippers een wet voorbereidt die de ambulancezorg openstelt voor commerciëlle partijen. Net als de SP verzet het ambulancepersoneel zich tegen de commercialisering van de ambulancezorg.

Lees verder
22 mei 2017

SP Lingewaard op de bres voor behoud historische waarde Kasteel Doornenburg

Foto: Brian Claassen

Afgelopen donderdag werd het collegevoorstel om een Bed&Breakfast (B&B) vestiging met 20 slaapplaatsen, bijbehorende toilet en douche ruimtes en een groepsaccommodatie mogelijk te maken in het Doornenburgs kasteel behandeld.

Lees verder
16 april 2017

SP Lingewaard pleit voor Dierenwelzijnsnota

Foto: SP

Binnen de grenzen van Lingewaard bevinden zich vele duizenden dieren. Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het dierenwelzijn. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de dieren en heeft de gemeente een zorgplicht voor dieren die zich binnen de gemeentelijke grenzen bevinden. Wat de SP betreft besteedt elke gemeente voldoende aandacht aan dierenwelzijn. Dat is niet alleen goed voor het welzijn van dieren maar kan het ook ziektes bij mensen en ongelukken met mensen voorkomen.

Lees verder
24 maart 2017

SP Lingewaard voorstellen omtrent huurprijzen en bijbouw huurwoningen terug te zien in prestatieafspraken

De Lingewaardse woningcorporaties laten de huurprijs niet hoger stijgen dan de inflatiecorrectie, er worden 114 sociale huurwoningen extra bijgebouwd en daarnaast worden er extra rolstoelvriendelijke woningen gerealiseerd. Dit is overeenkomstig met de, door het college omarmde, SP voorstellen aangaande gemeentelijke inzet bij de prestatieafspraken.

Lees verder
21 maart 2017

Succes SP LINGEWAARD: Omstreden rubbergranulaat verdwijnt van de Lingewaardse velden

Alle kunstgras voetbalvelden in Lingewaard worden voortaan voorzien van een toplaag zonder de rubbergranulaatkorrels die vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s omstreden zijn.

Lees verder
10 maart 2017

SP LINGEWAARD STELT VRAGEN OVER GROENBELEID

Foto: SP

‘Groen’ lèèft! In ieder geval bij veel inwoners van Lingewaard. Keer op keer blijkt dat de inwoners van Lingewaard hun gemeente vanwege het groene karakter waarderen. Om te bezien welk groenbeleid de gemeente uitvoert en welke mogelijkheden er zijn om Lingewaards groen beter te beschermen en te versterken stelt de SP de volgende vragen: 

Lees verder

Pagina's