h

SP hoopt op Gendts woningbouwplan De Bongerd

20 januari 2019

SP hoopt op Gendts woningbouwplan De Bongerd

Foto: Brian Claassen

Net zoals in vele andere gemeenten is de woningbehoefte in Lingewaard aanzienlijk groter dan het woningaanbod. Woningen in alle segmenten moeten bijgebouwd worden. Eén van de wellicht mogelijke opties voor nieuwbouw is het doortrekken van de Lootakkers tot aan de Kruistraat in Gendt. Het betreft een ruim 20 jaar oud Gendts woningbouwplan, genaamd de Bongerd, dat om onduidelijke redenen nog steeds niet van de grond is gekomen.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het betreffende stuk akkerland dat, voor zover bekend, een woonbestemming heeft en verschillende malen van eigenaar is gewisseld. Van belang is dat er eerst duidelijkheid komt omtrent de actuele stand van zaken van het betreffende stuk grond wordt verschaft aldus SP-raadslid Brian Claassen. Door middel van schriftelijke vragen aan het college van B&W hoopt Claassen op voldoende informatie, nodig om te bezien hoe De Bongerd alsnog van de grond kan komen.

Claassen: ‘Wij zijn blij dat er eindelijk wat beweging zit in verschillende woningbouwplannen voor Gendt. Echter vragen we ons af waarom er na zoveel jaren geen beweging zit in het realiseren van De Bongerd. Is het correct dat het betreffende stuk grond de bestemming wonen kent, momenteel in bezit is van een projectontwikkelaar en wat kan de gemeente doen om een woningbouwplan aldaar van de grond te krijgen? Afhankelijk van de antwoorden gaan we bezien of en welke vervolgstappen we kunen en gaan nemen ter bevordering van het activeren van De Bongerd. Een mooie groene wijk met woningen in alle segmenten voor jong en oud, dat zou mooi zijn. Het zou geweldig zijn als dit oude woningbouwplan alsnog geactiveerd wordt.’

Het college bestudeert de vragen van de SP en zal deze naar verwachting vóór 15 februari beantwoorden.

 

U bent hier