h
25 juni 2016

Inzet SP Lingewaard leidt tot tegemoetkoming meerkosten WMO

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor gebruik van WMO voorzieningen. Dit blijkt uit nieuw beleid gemaakt door het college als gevolg van inzet van de SP tijdens de politieke avond van 9 juni.

Lees verder
21 juni 2016

SP Lingewaard stelt vragen over De Karmel

Sinds mei 2016 is zorgorganisatie de Karmel negatief in de publiciteit. De Karmel is een zorgorganisatie met gezinshuizen in Angeren, Huissen, Gendt en Doornenburg. De Karmel is een WLZ erkende zorgaanbieder die wonen, dagbesteding en ambulante dienstverleningen aanbiedt aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wonen gebeurt in zelfstandige kleinschalige gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders zijn zelfstandige ondernemers binnen De Karmel.

Lees verder
11 juni 2016

SP Lingewaard in actie voor het Nationaal Zorgfonds

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Vandaag was de Lingewaardse SP weer op pad  voor het Nationaal Zorgfonds. In Gendt werden informatie bladen deur aan deur bezorgd en in het winkelcentrum werden mensen gevraagd wat ze van de zorgverzekering en het eigen risico vonden. Daarnaast werd het alternatief, het Nationale Zorgfonds, besproken.

Lees verder
10 juni 2016

EERSTE STAP NAAR VEILIG WINKELEN IN CENTRUM HUISSEN

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Volgens Wethouder Sluiter worden de Huissense winkelstraten Vierakkerstraat en de Langestraat autoluw gemaakt zodat het winkelpubliek veiliger en ontspannener kan winkelen. De Lingewaardse SP,die daar in 2011 al op aandrong, ziet het als een eerste stap in de goede richting.

Lees verder
27 april 2016

SUCCES SP: LINGEWAARD STOPT MET INTIMIDATIE-TRAJECTEN WORKFAST

Lingewaard stopt alsnog met de intimidatie trajecten uitgevoerd door commercieel re-integratiebedrijf Workfast. Dit omdat de inhuur van Workfast onrendabel is gebleken. 

Lees verder
13 maart 2016

SP: 'Nieuwbouwplan (zorg)wooncomplex Bemmel kan nog beter'

Afgelopen donderdag werd het ontwikkelingsplan Dorpstraat/Oostervelden, de bouw van een (zorg) wooncomplex met 18 appartementen en 6 patiowoningen, allen sociale huurwoningen, vooral bedoeld voor ouderen, vastgesteld door de raad. Een goed plan wat nog beter kan volgens de Lingewaardse SP. 

Lees verder
8 maart 2016

SP START ONDERZOEK ONDER KINDEROPVANGMEDEWERKERS

 SP-Kamerlid Tjitske Siderius start  een onderzoek onder medewerkers  in de kinderopvang. In de  kinderopvang is er de afgelopen  jaren veel veranderd. Er zijn  miljoenen euro’s in de sector  geïnvesteerd, maar er is ook (fors)  bezuinigd. Daarnaast zijn er  verschillende programma’s gestart om de kwaliteit en de veiligheid te verbeteren. Wat betekenen al deze veranderingen voor het personeel op de werkvloer? Hoe kijken zij naar de toekomst van de kinderopvang? Siderius: ‘Met dit onderzoek geven we het personeel in de kinderopvang een stem. Zij weten als geen ander hoe de kinderopvang ervoor staat.’

Lees verder
3 maart 2016

SP IN REGIO ONTSTEMD OVER BESTUURSCRISIS PRESIKHAAF

SP-afdelingen in de regio zijn ontstemd nadat zij kennis hebben genomen van de recente publicaties rondom Presikhaaf en hebben daar veel vragen bij te stellen.

Lees verder
12 januari 2016

SP Lingewaard organiseert openbare-avond Passend Onderwijs

Maandagavond 25 januari 2016 organiseert de SP in Lingewaard een thema-avond  voor belangstellenden over het Passend Onderwijs. Een avond waar (uw) ervaringen centraal staan.

Lees verder
7 januari 2016

Coalitie en Basis 06 kiezen voor onnodig snelle stijging afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Lingewaard gaan in 2016 fors meer betalen aan afvalkosten. Dit vanwege gemeentelijke tekorten op de afvalkosten in combinatie met de weigering van de coalitiepartijen en Basis 06 om de stijging afvalstoffenheffing stapsgewijs in te voeren.

Lees verder

Pagina's