h

Raad eensgezind over volledige compensatie precario-doorberekening Vitens

14 januari 2018

Raad eensgezind over volledige compensatie precario-doorberekening Vitens

Rond de zomer vindt er volledige compensatie plaats voor de doorberekening van Vitens. Ter voorkoming van financiële problemen worden de minst draagkrachtige huishoudens eerder gecompenseerd. Dat was de uitkomst van het spoeddebat omtrent de precario.

Nadat Vitens melde dat zij (eerder dan afgesproken) over zouden gaan op het doorberekenen van de precariobelasting drong de SP dezelfde dag nog, bij het college, aan voor snelle en volledige compensatie voor alle huishoudens. Omdat het college, in de weken erna, niet thuis gaf en een lastenverhoging voor de Lingewaardse huishoudens dreigde, werd er door de oppositie ingezet op het schrappen van de precariobelasting. Dit plan dwong het college om in beweging te komen. 

Mede omdat de volledige coalitie achter het heffen van de precariobelasting bleef staan was de SP inzet geheel gericht op het volledig en zo snel als mogelijk compenseren van alle huishoudens in Lingewaard.

Het college bleek eerder met andere ideeën rond te lopen. Zo gaf wethouder Witjes aan dat het college eerder voornemens was om de extra lastenverhoging van Vitens te compenseren via de OZB. Dat zou betekenen dat alle huishoudens die gehuurd wonen niet gecompenseerd zouden worden. Dat vond de SP onacceptabel.      

Nadat gebleken was dat de gehele raad op dezelfde lijn zat wat betreft de compensatie in de zomertijd, drong de SP aan op eerdere compensatie van de minst draagkrachtige huishoudens. Samen met de PvdA, GL en D66 diende de SP het voorstel in voor waarborging van snelle compensatie van de minst draagkrachtige huishoudens.

Tot groot genoegen van de SP gaven de coalitiepartijen aan het voorstel te ondersteunen. En zo kwam de raad, waarbij alle partijen hun steentje aandroegen, er gezamenlijk uit.

De precario wordt nog niet geschrapt, echter worden alle huishoudens wel volledig gecompenseerd. En wordt er rekening gehouden met de minst draagkrachtige huishoudens. Alles overziend is de SP tevreden met het behaalde resultaat. 

U bent hier