h
5 juni 2015

Bedankt dokter Timmers!

Vandaag beleven we de tot nu toe heetste dag van 2015. De rokjes en korte broeken mogen de kast weer uit en mensen zoeken massaal het strand en de terrasjes op.

Lees verder
17 mei 2015

SP VRAGEN & ANTWOORDEN COLLEGE 'HUURWONINGEN LINGEWAARD'

De wachttijden voor een sociale huurwoning in Lingewaard zijn te lang. Oorzaak: een tekort aan sociale huurwoningen. Veel vrijgekomen sociale huurwoningen worden op de markt gebracht. Er worden te weinig woningen, bedoeld als sociale huurwoning, bijgebouwd om de wachttijden voldoende terug te dringen. De doorstroming blijft onnodig achter. Het zijn de gevolgen, fors verergerd door de - door het kabinet ingevoerde - verhuurdersheffing.

Lees verder
17 mei 2015

PETITIE RED DE ZORG

De FNV is een petitie gestart voor het behoud van de zorg. Door de bezuinigingen van het kabinet raken steeds meer werknemers en zorgbehoevenden in het nauw. Tienduizenden banen dreigen te verdwijnen, waarmee ook velen de zorg die ze nodig hebben dreigen te verliezen. Verzorgingstehuizen sluiten, waardoor ouderen langer thuis moeten blijven. Tegelijkertijd wordt er op de thuiszorg bezuinigd. Ook verdwijnt er nog steeds veel geld in de zakken van zorgverzekeraars, in plaats van dat het naar zorg toe gaat. De zorg, iets waar iedereen die het nodig heeft recht op zou moeten hebben, wordt steeds meer tot een markt gemaakt. De SP steunt de petitie en roept leden en sympathisanten op deze te ondertekenen. Dit kan via deze website.

Lees verder
16 mei 2015

Vragen SP nav rapport 'Toekomst Presikhaaf Bedrijven'

Binnenkort wordt er door de gemeenten, deelnemend aan de gemeenschappelijke regeling PHB, beslist over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Ook Lingewaard neemt deel in deze gemeenschappelijke regeling. 206 inwoners uit Lingewaard werken bij of via Presikhaaf Bedrijven. Na aanleiding van het rapport Berenschot “Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet” stelt de Lingewaardse SP fractie de volgende vragen aan het college:

Lees verder
7 mei 2015

Zaterdag 9 mei: SP&Vakbond

Op zaterdag 9 mei organiseert de SP opnieuw een dag over de SP & Vakbond. FNV-bestuurder Ruud Kuin komt met een toelichting op de plannen van de bond: onder andere de start op 1 mei van een volkspetitionnement voor de zorg en de campagne Young & United. Paul Ulenbelt en Emile Roemer zullen namens onze partij het woord voeren. Ben je SP lid en wil je daarbij zijn? Schrijf je dan in via spnet.

Lees verder
7 mei 2015

DOCENT SPECIAAL ONDERWIJS? DOE MEE MET HET ONDERZOEK VAN DE SP

De SP start een onderzoek onder docenten in het speciaal onderwijs. Sinds de invoering van het zogenaamde passend onderwijs hoort de SP steeds meer verhalen van leerkrachten dat de zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs niet goed geregeld is. Ook hebben docenten steeds minder tijd om onderwijs te geven door de toenemende bureaucratie. Siderius wil heel graag van de leerkrachten zelf horen of dit incidenten zijn of structurele problemen.

Lees verder
7 mei 2015

SP-ONDERZOEK: HUREN ZIJN TE HOOG

Voor een meerderheid van de huurders dreigt de huur onbetaalbaar te worden. Dat blijkt uit het vandaag door de SP gepresenteerde rapport ‘Huur te Duur’. SP-Kamerlid Sadet Karabulut eist van minister Blok dat hij de problemen van huurders snel serieus neemt. ‘Het water staat huurders tot aan de lippen. Dit onderzoek laat zien dat het roer nu om moet. De minister moet werk van maken van huurverlaging en de verhuurdersheffing stoppen.’

Lees verder
7 mei 2015

Teken voor de publieke basisverzekering

De zorgverzekeraars verspillen jaarlijks honderden miljoenen aan reclame en klantenbinding, maken winsten, willen beslissen waar u uw zorg krijgt en gaan op de stoel van artsen zitten. Het is hoog tijd dat we de enorme macht van de zorgverzekeraars breken. Dan pakken we de zeggenschap over de zorg terug.

Lees verder
6 mei 2015

Op de bres voor de brandweer

 Afgelopen donderdag werd de raad  door het college verzocht  in te  stemmen met het voorgenomen  besluit van het Algemeen Bestuur  van de VGGM om akkoord te gaan  met het, door de directeur van de  brandweer Gelderland-Midden,  opgesteld plan over de  doorontwikkeling repressieve organisatie (DRO).
 

Lees verder
17 april 2015

Wethouder Sluiter wijst inzet voor verbetering acute huisartsenzorg af

Wethouder Sluiter (LBL) gaat zich niet inzetten voor een beter bereikbare acute huisartsenzorg in Lingewaard. Volgens de in Huissen woonachtige, van auto en chauffeur voorziende, wethouder kan hij zelf de huisartsenpost in Velp zelf goed bereiken dus zal voor andere Lingewaarders niet anders zijn was zijn opmerkelijke redenatie. Dat een groot deel van de inwoners veel verder moeten reizen om de post te bereiken en lang niet altijd kunnen rekeken op vervoer had de wethouder geen boodschap aan. 

Lees verder

Pagina's