h
15 december 2014

SP tevreden met wijziging strategie bedrijventerreinen

Foto: Brian Claassen / Agropark II Lingewaard

Donderdagavond lag het voorstel strategische visie bedrijventerreinen Lingewaard voor. De raad stemde tot tevredenheid van de SP fractie in met het voorliggende voorstel dat voorzag aan het loslaten van de strenge segmentering van Agropark II en het verbreden van de bestemming van Bergerden.

Lees verder
14 december 2014

Succes SP: Oplossing ‘eigen bijdrage WMO' voor lage inkomens

Sinds de Lingewaardse raad koos voor de invoering van de ‘eigen bijdrage’ voor de WMO, pleitte de SP in Lingewaard voor een oplossing voor de inwoners van Lingewaard voor wie de eigen bijdrage redelijkerwijs niet te betalen is. De SP ving structureel bot bij de overige partijen. Tot tevredenheid van de SP sloten de overige oppositiepartijen zich vorige maand aan en werd een gezamenlijk voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van 10 november waarvan de strekking was om chronisch zieke en gehandicapte mensen met een minimum inkomen de hoge eigen bijdrage kwijt te schelden. 

Lees verder
11 november 2014

SP DIENT MOTIE VAN WANTROUWEN IN NA POLITIEKE DOODZONDE WETHOUDER SLUITER

Tijdens het zorgdebat  van maandagavond kon de SP niet  anders dan het indienen van  een motie van wantrouwen  tegen wethouder Johan Sluiter.  De motie werd ingediend nadat de wethouder de raad verkeerd bleef voorlichten met als doel een sociaal voorstel vanuit de oppositie te torpederen. 

Lees verder
10 november 2014

SP ‘Zorg voor de Jeugd onze zorg’

Afgelopen donderdag, 55 dagen voordat gemeenten verantwoordelijk worden voor de decentralisaties, stond de Jeugdnota  en verordening Jeugdhulp op de agenda.Het collegevoorstel was er één met alleen algemene uitgangspunten,een louter papieren werkelijkheid.
De SP fractie is van mening dat de raad als hoogste orgaan de touwtjes in handen moet houden echter de andere partijen bleken daar anders over te denken.De zorg voor de jeugd blijkt niet hun zorg.

Lees verder
12 oktober 2014

‘HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE’ LINGEWAARD DANKZIJ OPLETTENDHEID SP ALSNOG AANGEVRAAGD

Het ‘duwtje’ van de SP in Lingewaard om het college van B en W te doen bewegen om de ‘Huishoudelijke hulp toelage’ aan te vragen bij het rijk lijkt geholpen te hebben.

Lees verder
5 oktober 2014

Afschieten kerkplan gemiste gouden kans

Vorige week maandag werd het college voorstel om het Kinkelplan nader uit te werken door de raad aangenomen. Het Kerkplan, niet alleen financieel en cultureel maar ook ruimtelijk de meest verstandige keuze, werd daardoor naar de prullenbak verwezen.

Lees verder
7 september 2014

SP: 'maak werk van de Huishoudelijke hulp toelage!’

De SP wil van het  Lingewaardse college  van B en W weten of zij  nog voornemens zijn om  de ‘Huishoudelijke hulp  toelage’ aan te vragen bij  het rijk zodat de inwoners  van Lingewaard hier gebruik van kunnen  maken.

Lees verder
29 juli 2014

Succes SP: De ‘Meedoenregeling' keert terug in Lingewaard

De MPA (Maatschappelijk Participatie Activiteiten), een ‘mee kunnen doen’ regeling die zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten van sport & cultuur voor armlastige gezinnen, komt terug. Deze regeling werd in 2012 op aangeven van het college door de raad afgeschaft.

Lees verder
26 januari 2014

Inzet SP Lingewaard tegen leegstand sociale huurwoningen succesvol

Naar aanleiding van de inzet van SP Lingewaard tegen de langdurige leegstand, is door Woningcorporatie Waardwonen besloten dat ruim de helft van de leegstaande woningen terug in de verhuur worden genomen.

Lees verder
20 december 2013

SP LINGEWAARD IN ACTIE TEGEN LEEGSTAND HUURWONINGEN

De SP is een actie gestart tegen de leegstand van sociale huurwoningen in Lingewaard. Alle leegstaande sociale huurwoningen van Waardwonen die langer dan een half jaar leeg staan  zijn  voorzien van posters met de tekst 'Waarom woont hier niemand?’

Lees verder

Pagina's