h

SP Lingewaard stelt vragen over ‘Blijverslening’

16 november 2016

SP Lingewaard stelt vragen over ‘Blijverslening’

Voor ouderen met een eigen woning is het vaak moeilijk om de financiën rond te krijgen voor de aanpassingen die hun woning vereisen om er een levensloopbestendige woning van te maken. Vanaf 1 maart 2016 kunnen provincies en gemeenten de, zogenaamde, Blijverslening middels een revolverend fonds onderbrengen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Met de Blijverslening wordt ouderen de mogelijkheid geboden levensloopbestendige woningaanpassingen te kunnen financieren tegen zachte voorwaarden.Het gaat daarbij om aanpassingen die normaal gesproken niet door gemeenten vergoed worden. 

Op dit moment bieden alleen de gemeenten Renkum en Berkelland de Blijverslening aan hun inwoners in de Provincie Gelderland.Ook blijkt dat er 10 gemeenten in het proces van aanmelding zitten.Om welke gemeenten het gaat is niet bekend.

SP raadslid Brian Claassen: ‘Wat de SP betreft worden ook de inwoners van Lingewaard een blijverslening aangeboden.Wij achten het van belang dat ouderen de gelegenheid krijgen hun woning aan te passen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.De Blijverslening kan daarbij helpen.’

Om te bezien of het onderwerp blijverslening, via een SP initiatiefvoorstel, op de raadsagenda moet worden gezet heeft de SP schriftelijke vragen aan het college gesteld.

1.Hoe staat het college tegenover de blijverslening?

2.Zit Lingewaard al in het proces van aanmelding?

3.Is het college van plan om de blijverslening aan te bieden aan de inwoners van Lingewaard?

4.Zo nee, waarom niet?

 

U bent hier