h

BIEB IN DE KLEINE KERNEN VERDEELT RAAD

20 november 2016

BIEB IN DE KLEINE KERNEN VERDEELT RAAD

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen was het de PvdA en SP die gezamenlijk pleitten om een bibliotheek servicepunt met eigen collectie in Haalderen, Doornenburg en Angeren te realiseren. In de week erop volgend schaarde het CDA zich achter het PvdA/SP voorstel en werd mede-indiener.

Gezamenlijk pleitten de drie partijen, tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, voor volwaardige servicepunten waar mensen een boek kunnen lenen, informatie kunnen vinden en waar scholen en leerlingen gebruik van kunnen maken. Een bieb waar mensen elkaar tegenkomen en waar bijvoorbeeld het participatiepunt of het wijkplatform haar spreekuur kan houden. 

Voorgesteld werd om de dekking van de kosten ad € 50.000 p/j te financieren uit het meerjarig overschot dat van 6 ton naar 2 miljoen euro per jaar oploopt.

Basis06, VVD, Lokaal Belang Lingewaard en lingewaardNU stemden tegen het Biebvoorstel.

SP, PvdA, CDA, D66 en GL stemden voor Biebservicepunten in de kleine kernen. 

Omdat het aantal aanwezige raadsleden dat tégen het Biebvoorstel stemde, hetzelfde aantal bedroeg als het aantal raadsleden dat vóór de bieb "terug in de kleine kernen" stemde zal er, volgens de regels, opnieuw gestemd worden bij de volgende raadsvergadering die op 15 december plaats vindt. 

U bent hier