h
7 oktober 2015

Raad Lingewaard: vertrouwen in slecht functionerend Workfast

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober sprak de gemeenteraad vertrouwen uit in commercieel re-integratiebedrijf Workfast door het SP voorstel ‘het contract met Workfast, dat loopt tot 1 januari 2016, niet te verlengen’, weg te stemmen.

Lees verder
21 september 2015

Uit de raad: Knokken voor een sociaal Lingewaard

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd het voor de zoveelste maal duidelijk dat de inwoners van Lingewaard niet bij de coalitie partijen moeten zijn voor sociaal beleid. Wederom werd duidelijk dat het de SP is dat voorop in de strijd gaat voor de inwoners van Lingewaard.  

Lees verder
7 september 2015

KOM NAAR DE RED DE ZORG DEMONSTRATIE

Op 12 september organiseert de FNV de grote Red de Zorg demonstratie. Dit omdat de zorg zwaar onder druk staat. Er wordt onverantwoord hard bezuinigd op de zorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten, thuiszorgmedewerkers verliezen hun baan en voor verpleeghuizen is steeds minder geld. Hulpbehoevende ouderen,mensen met psychiatrische problemen,mensen met een beperking en verzorgenden komen steeds vaker ernstig in de knel. De SP staat voor menselijke waardigheid en solidariteit. De acties van de FNV kunnen derhalve op volledige ondersteuning rekenen van de SP. De bezuinigingen op de zorg moeten van tafel! Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben!  

Lees verder
1 september 2015

STOP HET TREITEREN VAN BAANLOZEN, INVESTEER IN BANENBEHOUD!

Het college van Lingewaard heeft besloten het contract te verlengen met commercieel re-integratie bedrijf Workfast. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen volgens de aanpak van ‘afbreken, daarna opbouwen’. Dat afbreken gebeurt door middel van het schofferen, kleineren en intimideren van bijstandsgerechtigden en dat gaat de medewerkers van Workfast heel goed af, van zinvol ‘opbouwen’ is geen sprake. De Workfast aanpak leidt in veel gevallen tot ernstige geestelijke en/of fysieke klachten bij de deelnemers. Velen van hen raken flink beschadigd en daardoor langdurig uitgeschakeld. Niet alleen in Lingewaard maar ook in veel andere gemeenten, stroomden de klachten over Workfast binnen bij huisartsen, de FNV en SP afdelingen.

Lees verder
10 augustus 2015

SP START ONDERZOEK OVER DE TOEKOMST VAN DE AMBULANCEZORG

Foto: SP / SP

SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk vanGerven zijn een onderzoek gestart onder ambulancemedewerkers over de toekomst van de ambulancezorg. Van Gerven: 'In de politiek wordt veel gesproken over de ambulancezorg, maar juist de ambulancemedewerkers zijn de deskundigen die weten hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe gaat. Daarom willen we graag van hen horen wat hun visie is op de toekomst van de ambulancezorg.'

Lees verder
20 juli 2015

Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt vastgesteld

Foto: Woonstichting Gendt / Woonstichting Gendt

Uit de beantwoording van het college, op vragen van de SP, blijkt dat Lingewaard drie tot zes honderd betaalbare huurwoningen tekort komt. Uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen is daarom hard nodig. Het woonbeleid van het kabinet werkt, door invoering van de verhuurdersheffing, de uitbreiding van het aantal betaalbare huurwoningen flink tegen. Desondanks kunnen er ook in Lingewaard wat kleine stappen gemaakt worden om het tekort terug te dringen.

Lees verder
12 juli 2015

SP stemt tegen Kadernota 2016

Donderdag 9  juli besprak de Lingewaardse gemeenteraad de Kadernota 2016. Omdat verstandige, sociale en duurzame voorstellen werden verworpen kon de SP niet instemmen met de Kadernota .

Lees verder
22 juni 2015

SP akkoord met Stadhues plan

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

De afgelopen raadsvergadering stond de herbestemming van het Stadhues, het voormalige gemeentehuis in Huissen weer op de agenda.De SP besloot,net als de coalitie partijen om akkoord te gaan met het Stadhuesplan van het college.

Lees verder
14 juni 2015

Minima, maak gebruik van de Meedoen regeling!

Wanneer u van een erg laag inkomen moet rond zien te komen, is het vaak moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, juist ook mensen die het niet breed hebben.

Lees verder
10 juni 2015

Dossier HAP Zorg: De SP blijft strijden voor verbetering!

Foto: SP Lingewaard / SP Lingewaard

2011: Werkgroep SP Lingewaard start groot onderzoek onder de inwoners van Lingewaard naar de acute huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Dit na vele klachten van de inwoners over de bereikbaarheid en het verkrijgen van zorg.

Lees verder

Pagina's