h

SP wil Lingewaards plan om klap essentaksterfte op te vangen

18 augustus 2017

SP wil Lingewaards plan om klap essentaksterfte op te vangen

Foto: SP / flickr.com

Steeds meer essen in Nederland raken geïnfecteerd door een schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt. De schattingen zijn dat uiteindelijk 70 tot 80% van alle essen besmet zullen raken. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze zijn aangetast, en soms zelfs deels weer herstellen. Op het oog telt Lingewaard ook een groot aantal essen. De SP vindt het van belang dat de gemeente Lingewaard een doordachte strategie opzet met als doel om zoveel mogelijk essen te behouden. Om te bezien welke impact de essentaksterfte heeft op het Lingewaards groen en welke maatregelen de gemeente neemt voor het behoud van het Lingewaards groen stelt de SP de volgende vragen aan het college: 

1. Hoeveel essen (Fraxinus excelsior) zijn er in Lingewaard?

2. Heeft er onderzoek plaats gevonden naar het aantal bomen dat getroffen is door de essentaksterfte veroorzaakt door de schimmel H. fraxineus?

2a. Zo ja, hoeveel van deze essen zijn geïnfecteerd met de betreffende schimmel?

2b. Zo nee, waarom niet?

3. Is er een doordacht plan opgezet met als doel zoveel mogelijk geïnfecteerde essen te behouden?

3a. Zo ja, wat behelst dit plan concreet?

3b. Zo nee, waarom niet?

4. Op basis van welke criteria wordt bepaald of een boom gekapt moet worden of mag blijven staan omdat het een goede kans maakt de ziekte te overleven?

5. Hoeveel zieke essen zijn er al gekapt?

6. Hoeveel essen staan op de nominatie om gekapt te worden?

7. Worden alle gekapte bomen vervangen op dezelfde locatie?

7a. Zo ja, door welk soort bomen?

7b. Zo nee, waarom niet?

8. Bestaat er een behandeling van de zieke bomen?

8a. Zo ja, wat behelst de behandeling?

8b. Wat zijn de behandelingskosten per boom?

9. Welke maatregelen onderneemt de gemeente om te voorkomen dat er meer essen geïnfecteerd raken?

10. Hoeveel geld is gereserveerd voor het bestrijden van de essentaksterfte?

11. Hoeveel geld is gereserveerd voor het vervangen van de zieke essen?

12. Kan het college een raming van de schadekosten veroorzaakt door de schimmel weergeven?

 

U bent hier