h

Zorgvragers Lingewaard gedupeerd door gemeentelijk gesjoemel met medische adviezen

17 september 2017

Zorgvragers Lingewaard gedupeerd door gemeentelijk gesjoemel met medische adviezen

Mensen met een fysieke beperking behoren ondersteund te worden door de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van WMO-voorzieningen. Dat dit bij sommige gemeenten alles behalve vanzelfsprekend is en er zelfs wetten en regels overtreden worden om de voorzieningen niet te hoeven verstrekken, zien we gebeuren in de gemeente Lingewaard.

Medische adviezen die op toewijzing van hulpmiddelen aansturen worden, in opdracht van de gemeente en zonder medeweten en toestemming van de zorgvrager verandert in een advies dat op afwijzing aanstuurt. Omdat dit zonder medeweten van de zorgvrager gebeurt wordt de zorgvrager daarmee tevens het blokkeringsrecht ontnomen. Teksten, in het orginele advies, die op de noodzaak van verstrekking wijzen worden in opdracht van ambtenaren, door de keuringsarts, geschrapt en vervangen worden door teksten die op een afwijzing aansturen. Zelfs de letterlijke antwoorden van zorgvragers worden zonder medeweten en toestemming van de zorgvragers veranderd in antwoorden die de gemeente de mogelijkheid geeft om een afwijzing te onderbouwen. In een reeks van opgevraagde mailwisselingen, omtrent een Lingewaardse casus, blijkt dat WMO ambtenaren letterlijk aan de keuringsarts dicteren wat hij moest schrappen en welke teksten opgenomen moest worden. De keuringsarts van comercieel medisch adviesbureau Sciopeng voldeed aan de opdracht van de gemeente en eindigde na tal van mailwisselingen in zijn laatste mail met de zin 'aarzelt u s.v.p niet nogmaals contact met me op te nemen als er nog aanpassingen wenselijk zijn' (letterlijk citaat). Het zogenaamde 'onafhankelijk medisch advies' blijkt in werkelijkheid een door de gemeente gewenst ingevuld 'medisch advies'. Op basis van dat, in opdracht van de gemeente vervalste advies, onderbouwde de gemeente afwijzing van WMO voorzieningen waar de zorgvrager niet zonder kan. 

Advocaten en hoogleraren Zorgrecht die het gehele dossier van een Lingewaardse casus hebben bestudeerd spreken over fraude en valsheid in geschrifte. Verantwoordelijk wethouder Sluiter van Lokaal Belang Lingewaard en de commerciële arts van Sciopeng zijn om opheldering gevraagd maar beide weigerden commentaar. 

SP raadslid Brian Claassen: 'Dat het college zo min mogelijk zorgvoorzieningen wil verstrekken zodat het bespaarde zorggeld via een omweg ingezet kan worden voor zaken die zij van groter belang achten dan de zorg is voor ons niet nieuw. Dat daarbij ook ingezet wordt op vals spel is ronduit schokkend te noemen. Wat de gedupeerde zorgvragers, die dan al vaak een lange strijd met de gemeente achter de rug hebben, dan rest is de gang naar de rechter. Meestal gaat het om ouderen met een beperking, soms hoogbejaard en die worden nu gedwongen om een nog langere strijd met de gemeente aan te gaan voor voorzieningen waar zij niet zonder kunnen. En veel zorgvragers kunnen, om verschillende redenen, de gang naar de rechter niet maken. De mensen blijven achter zonder noodzakelijke voorzieningen en zonder de hoop deze alsnog via de rechter te verkrijgen. Ik vraag me af hoe de opdracht gevende ambtenaren, de keuringsarts en wethouder Sluiter nog in de spiegel kunnen kijken. Dit mag niet gebeuren maar het gebeurt toch. Dus is het nu aan de gedupeerde zorgvragers om er alles aan doen om de daders te vervolgen en aan de gemeenteraad om de verantwoordelijk wethouder aan te pakken en maatregelen te nemen die herhaling moet zien te voorkomen. De gelden begroot voor de zorg moet naar de zorg, zorgvragers moeten eerlijk behandeld worden en noodzakelijke zorgvoorzieningen moeten gewoon verstrekt worden. De inwoners van Lingewaard kunnen op stevige inzet van de SP voor goede zorg rekenen! 

 

U bent hier