h
21 januari 2013

ALEX MINK GASTSPREKER BIJ THEMA-AVOND RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Hoe kan door middel van een groot aantal spelregels een ruimte planmatig benut en ingericht worden? Hierbij uiteraard rekening houdend met individuele en gemeenschappelijke belangen. En hoe kan de wisselwerking 'samenleving' en 'ruimte' geoptimaliseerd worden? Groei vraagt een adequate infrastructuur. Om de infrastructuur op dit niveau te krijgen zijn echter oplossingen nodig die betaalbaar, duurzaam en voor alle belangengroepen aanvaardbaar zijn. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en hoe gaat de SP provinciaal maar ook in Lingewaard hier de komende tijd mee om?

Lees verder
14 december 2012

RAAD LINGEWAARD WEIGERT VERTREKBONUS STADSREGIOBAAS AF TE KEUREN

De moties van de SP,B06-L2000 en Lingewaard.NU waarin voorgesteld werd dat ook Lingewaard zich uit gaat spreken tegen de bovenwettelijk vertrekpremie van Stadsregiovoorzitter Jaap Modder (PvdA) hebben het niet gehaald.

Lees verder
6 december 2012

ONDERZOEK SP LINGEWAARD WIJST UIT:LINGEWAARDERS WILLEN EIGEN HUISARTSENPOST!

De inwoners van Lingewaard zijn erg ontevreden over de bereikbaarheid van de acute huisartsenzorg buiten kantoor uren . Voor vele onder hen is deze acute zorg slecht tot niet te bereiken. De Lingewaarders willen een eigen huisartsenpost in de gemeente.

Lees verder
27 oktober 2012

THEMA AVOND ‘SP EN DE BRANDWEER’

De SP en de brandweer hebben iets met elkaar en dat gaat verder dan de kleur rood. Al jarenlang kunnen brandweerlieden rekenen op steun van de SP . Brandweerlieden vormen immers de kern van een van de meest belangrijke maatschappelijke voorzieningen.

Lees verder
11 juni 2012

COLLEGE LINGEWAARD IN GEBREKE GESTELD NA NEGEREN WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Het college van Lingewaard is in gebreke gesteld omdat wethouder van Eeten blijft weigeren vragen van SP Lingewaard inzake re-integratie gelden te beantwoorden.

Lees verder
14 april 2012

ONDERZOEK BEREIKBAARHEID HUISARTSENPOST AFGEROND

Het door de SP Lingewaard uitgevoerde onderzoek naar de bereikbaarheid van de huisartsenpost waar de burgers van Lingewaard buiten kantoor uren op aangewezen zijn is afgerond. Wanneer alle resultaten verwerkt zijn in een rapport zullen deze inclusief een reactie van de SP naar buiten gebracht worden.

Lees verder
7 december 2011

Eindelijk veilig winkelen in centrum Huissen?

Een onderzoek van de SP naar de verkeerssituatie in het centrum van Huissen heeft ertoe geleid dat de gemeente een proef wil uitvoeren met het autoluw maken van de Vierakkerstraat en de Langestraat. Uit het SP onderzoek bleek dat een meerderheid van bewoners, bezoekers en ondernemers vind dat er een onveilige situatie bestaat in deze twee drukke winkelstraten. Ze zien het liefst dat de betreffende straten autoluw gemaakt worden. De SP heeft het onderzoek aangeboden aan wethouder Schut, vergezeld van een symbolische eerste paaltje om dit winkelgebied op gezette tijden af te sluiten.

Lees verder
6 november 2011

SP Lingewaard opent hulpdienst

Vaak worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd of raken verdwaald in het woud van formulieren, regels en procedures. Een helpende hand voor het oplossen van problemen met de werkgever, verhuurder of gemeente kan dan een uitweg bieden. Soms kunnen we vragen of problemen ter plekke oplossen door informatie en advies te geven, maar soms wordt er ook doorverwezen naar andere mensen of instanties die u verder kunnen helpen. Daarnaast kunnen we u helpen met het invullen van formulieren of het helpen te ontcijferen van ingewikkelde brieven. Maar ook gewoon u verhaal doen is een mogelijkheid waarvoor u contact kunt opnemen met de SP Hulpdienst. Vaak kan een brief of telefoontje door de SP al veel deuren open doen gaan.

Lees verder
12 oktober 2011

SP LINGEWAARD ONDERZOEKT BEREIKBAARHEID HUISARTSENPOST

Sinds enkele jaren zijn de burgers uit Lingewaard welke acute medische hulp nodig hebben in de avond, nacht en weekend uren aangewezen op een huisartsenpost op een industrieterrein in Elden bij Arnhem.

Lees verder
3 mei 2011

SP Lingewaard helpt met grootschalig onderzoek onder brandweer

De SP is landelijk een aktie gestart aangaande de bezuinigingen bij de brandweer, welke grote gevolgen zullen hebben. Wij als SP Lingewaard werken hier natuurlijk aan mee. Vrijdag hebben we voor TV Lingewaard het een en ander uitgelegd.

Lees verder

Pagina's