h

Begroting 2016: SP kiest voor de zorg, echte banen en echte ondernemers

17 november 2015

Begroting 2016: SP kiest voor de zorg, echte banen en echte ondernemers

Ieder jaar wordt de gemeentebegroting gepresenteerd door het college. Alle raadsfracties worden dan in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren en verbetervoorstellen te doen.  Afgelopen donderdag was het weer zover. Omdat de onderstaande, voor inwoners belangrijke SP verbetervoorstellen verworpen werden kon de SP fractie niet anders als tegen de gemeentebegroting te stemmen.

SP: De zorg, onze zorg! 

De SP wil dat de zorg voor iedereen betaalbaar is, dat banen in de zorg behouden blijven en dat het liefst zonder lasten verhogingen. Dit ondanks de forse bezuinigingsmaatregelen van het VVD/PvdA Kabinet. Dat kan maar dan moet Lingewaard verstandige en sociale keuzes maken. Afgelopen donderdag stelde de SP, tijdens de Begrotingsraad, daarom voor om een deel van de opbrengsten van de precariobelasting voor de zorg te reserveren en ook de financiële meevaller, door uitstel van een asfaltproject, naar de zorg te verschuiven. Ook stelde de SP voor om de tonnen aan re-integratiegeldverspilling te stoppen en de besparing te gebruiken voor banenbehoud in de zorg. Ondanks mooie woorden in verkiezingstijd over de zorg richting de inwoners, konden de SP voorstellen niet op steun van de andere Lingewaardse partijen rekenen.

SP: Voor echte banen en echte ondernemers!

Ook deed de SP een voorstel om arbeidsplaatsverdringing en concurrentievervalsing tegen te gaan. Oppositiepartijen D66, PvdA en GL schaarde zich achter de SP in het belang van baangelegenheid en ondernemers. Oppositiepartij Basis 06 en de coalitiepartijen Lokaal Belang Lingewaard, VVD, CDA en LingewaardNU, een raadsmeerderheid, stemde tegen. De gemeente kan daardoor doorgaan met het blijven subsidiëren van commerciële bedrijven die misbruik maken van een goed bedoelde regeling. Het gaat hierbij om commerciële bedrijven die nagenoeg draaien op gratis arbeidskrachten. Hiermee dupeert de coalitie en Basis 06 de ondernemers die wel voor echte banen zorgen.

SP: Werk moet lonen!  

En deed de SP het voorstel om dwangarbeid opgelegd door de gemeente Lingewaard een halt toe te roepen. De gemeente dwingt immers baanlozen jarenlang regulaire arbeid te verrichten bij commerciële bedrijven zonder loon, bijbehorende rechten en perspectief op een baan. Dit is bij wet verboden, echter het SP voorstel om aan deze misstanden een eind te maken kon niet op steun rekenen van Basis 06, Lokaal Belang Lingewaard, VVD, CDA en LingewaardNU. Daar waar deze partijen gaan voor investeren in onbetaalde arbeid , kiest de SP voor echte banen. Arbeid moet immers lonen en het aantal uit te betalen uitkeringen zo laag mogelijk gehouden worden.  

U bent hier