h

Coalitie en Basis 06 kiezen voor onnodig snelle stijging afvalstoffenheffing

7 januari 2016

Coalitie en Basis 06 kiezen voor onnodig snelle stijging afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Lingewaard gaan in 2016 fors meer betalen aan afvalkosten. Dit vanwege gemeentelijke tekorten op de afvalkosten in combinatie met de weigering van de coalitiepartijen en Basis 06 om de stijging afvalstoffenheffing stapsgewijs in te voeren.

Tekort

Omdat de Lingewaardse huishoudens het afval beter zijn gaan scheiden dan het vorig college had ingeschat is er een fors tekort aan inkomsten via de afvalstoffenheffing ontstaan. Aanvankelijk werd het tekort opgevangen via de egalisatiereserve. Een week na de Begrotingsraad, waarbij het college geen woord repte over het forse tekort, werd de raad, door het college, pas op de hoogte gesteld over het forse tekort. De raad werd onaangenaam voor het blok gezet. De door het college gedane belofte om de verhoging stapsgewijs door te voeren werd gebroken. Het collegevoorstel behelsde een afvalkostenstijging van 50%. De gemeenteraad nam echter een amendement aan waarin de stijging met 10 euro per huishouden werd getemperd ten opzichte van het collegevoorstel.

De SP was ontstemd over de handelswijze van het college en stelde tezamen met de PvdA voor om de verhoging alsnog stapsgewijs, uitgesmeerd over drie jaar, in te voeren. Het voorstel van de SP en PvdA werd gesteund door D66 en Gl maar toch verworpen, omdat Lokaal Belang Lingewaard, VVD, CDA, LingewaardNU en Basis 06 tegen stemden. Daardoor worden de Lingewaardse huishoudens al in 2016 geconfronteerd met een afvalstoffenheffing stijging van bijna 40% (exclusief de meerkosten ledigingen). De SP stemde tegen de verordening afvalstoffenheffing uit het collegevoorstel leges & belastingverordening 2016. 

Lastenverhogingen

Het vastrechttarief voor laagbouwwoningen gaat omhoog van 93 naar 129,50 euro, voor hoogbouw van 138 naar 155 euro en voor hoogbouw meer-persoon huishoudens van 165 naar 188 euro. De prijs van ledigingen van de restafvalcontainer stijgt van 2,80 euro naar 4 euro per lediging.

 

U bent hier