h

SP voorstel 'Transport&Logistiek in Strategische Visie Lingewaard' aangenomen

23 november 2015

SP voorstel 'Transport&Logistiek in Strategische Visie Lingewaard' aangenomen

Afgelopen donderdag  werd onder andere vergaderd over de Strategische visie van Lingewaard, voorgelegd door het college.  

Kansen vergroten

De doortrekking van de A15 is een gegeven. In Den Haag is besloten dat de snelweg doorgetrokken wordt. Dat levert last op, echter biedt dat ook kansen. De doortrekking van de A15 zorgt ervoor dat Lingewaard een beter strategische locatie wordt voor bedrijven en met name de transport & logistieksector. Lingewaard zit met niet verkochte kavels in de maag. Een molensteen om de nek van Lingewaard. Er verdwijnt veel Lingewaards geld aan rente, geld dat Lingewaard niet kan gebruiken voor andere zaken. De SP vindt het van groot belang dat Lingewaard geen kansen onbenut laat die de verkoop van deze kavels kunnen bespoedigen. Daarnaast kunnen de daar gevestigde bedrijven voor extra baangelegenheid zorgen in Lingewaard. Kansen op verkoop van kavels en meer baangelegenheid die wellicht nog groter worden als het college onze gemeente presenteert als een gemeente die ruimte geeft aan de transport & logistieksector. Derhalve deed de SP het voorstel om de transport&logistiek sector op te nemen in de Strategische visie.

Opmerkelijk was het dat de VVD, Lokaal Belang Lingewaard en LingewaardNU wederom tegen het zoveelste SP voorstel, in het belang van de gemeentekas, baangelegenheid en ondernemers, stemden. Toch werd het SP voorstel aangenomen omdat het CDA, B06, PvdA en D66 wel voor stemden. 

U bent hier