h

SP 'Geen huurverhoging bij verhuizing naar kleinere woning'

10 december 2015

SP 'Geen huurverhoging bij verhuizing naar kleinere woning'

Foto: SP

De Lingewaardse SP wil dat huurders hun eengezinswoning kunnen ruilen voor een kleinere woonruimte zonder daar direct meer huur voor te moeten betalen. Vorige week tijdens de Politieke Avond, waar de Startnotitie Wonen op de agenda stond, verzocht de SP het college zich hiervoor hard te maken bij Waardwonen en Woningstichting Gendt.

SP raadslid Brian Claassen: ‘Uit eigen onderzoek onder huurders, blijkt dat relatief veel ouderen, wonend in eengezinswoning, het liefst verhuizen naar een kleinere woning maar daar vanaf zien vanwege de bijkomende onkosten en forse huurverhoging. Dat komt doordat deze huurders vaak al tientallen jaren in hetzelfde huis wonen waarvan de huur in de loop der tijd weliswaar is gestegen, maar lang niet tot het niveau dat tegenwoordig bij het aangaan van een nieuw huurcontract zou gelden. Verhuizen betekent dat er een nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan die simpelweg veel duurder uitpakt. Het is bijzonder onaantrekkelijk voor deze mensen om te verhuizen. Het is daarom verstandig om deze mensen die een eengezinswoning verlaten, te compenseren voor het verschil tussen het oude en het nieuwe huurcontract. '

De SP pleit voor ‘verhuizen bij gelijkblijvende huur’ in plaats van ‘verhuizen bij gelijkblijvende woonlasten’ waarbij onder het mom van verwachte lagere energiekosten de huur wel aanzienlijk verhoogd wordt.

Claassen: 'Bij 'verhuizen bij gelijkblijvende woonlasten' wordt op basis van de verwachte energie besparing de huurverhoging vastgesteld. Hoe hoger de verwachte energie besparing, hoe hoger de huurverhoging. Het is dus aantrekkelijk voor de verhuurder om van nogal optimistische berekeningen uit te gaan. Uit de praktijk blijkt dan ook dat de huurverhoging vaak onvoldoende gecompenseerd wordt door de energiebesparing. Daardoor gaat de verhuizende huurder er alsnog financieel op achteruit,en dat is nou net wat wij willen voorkomen.'   

Wethouder Sluiter reageerde positief op het SP voorstel. Het komend jaar zal blijken of het college zich ook daadwerkelijk hard gaat maken voor het sociale doorstroomvoorstel van de SP wanneer er prestatieafspraken gemaakt worden met de Lingewaardse verhuurders.  

U bent hier