h

SP ‘Geen huurverhoging boven inflatiecorrectie’

10 december 2015

SP ‘Geen huurverhoging boven inflatiecorrectie’

Vorige week pleitte de Lingewaardse SP tijdens de politieke avond waar de Startnotitie Wonen op de agenda stond tegen huurverhoging boven de inflatiecorrectie. Aanleiding is dat de afgelopen jaren meerdere forse huurverhogingen zijn doorgevoerd en blijkt dat steeds meer huurders in financiële problemen komen mede door de hoge woonlasten.

Foto: SP

SP raadslid Brian Claassen: ‘In de afgelopen 26 jaar zijn de huren met 65 procent gestegen. In de afgelopen drie jaar lag dat percentage gemiddeld op 13 procent. Momenteel heeft 1 op de 5 huurders al betalingsproblemen mede door te hoge woonlasten. Het aantal huurders dat onder de armoedegrens valt stijgt, mede door de hogere woonlasten naar 35 procent in 2017. Dit blijkt uit onderzoek naar de huidige en verwachte woonlasten van huurders dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft gedaan. De helft van de huurders van sociale huurwoningen komt op grond van hun inkomen in aanmerking voor huurtoeslag. Toch houdt ruim de helft van deze groep na aftrek van woonlasten onvoldoende over. De huurtoeslag doet dus onvoldoende ter voorkoming van armoede.

Daar komt nog bij dat veel verhuurders, voor nieuwe huurders, de huurprijzen fors naar boven bijstellen, mede als gevolg van de door het Rijk opgelegde verhuurdersheffing. Wanneer zij de maximale huurprijs vragen, dan nemen de huurlasten zodanig toe, waardoor veel huurwoningen onbetaalbaar worden voor de primaire en de secundaire doelgroep. De huur niet meer kunnen opbrengen betekent huisuitzetting van mensen waaronder ook gezinnen met kinderen. Vervolgens komen deze mensen in hulpverleningstrajecten terecht. Deze hele gang van zaken leidt niet alleen tot veel ellende voor de betreffende mensen maar ook tot hoge kosten voor de gemeenschap.

De rek is eruit, het elastiek staat bij vele huurders op knappen, bij een deel is het al geknapt. In tegenstelling tot de huurders  staan de verhuurders, door de vele huurverhogingen, er financieel beter voor dan vorig jaar. Woningbouwcorporaties zijn maatschappelijke organisaties die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit alles overziend is de SP van mening dat het legitiem is om voor komend jaar te pleiten voor een huurverhoging die niet boven de inflatie correctie uitkomt.’

Het is aan het college of zij dit SP voorstel voorleggen bij de Lingewaardse verhuurders inzake de te maken prestatie afspraken. De SP start in februari met een handtekeningenactie in Lingewaard tegen de huurexplosie. 

U bent hier