h
11 november 2014

SP DIENT MOTIE VAN WANTROUWEN IN NA POLITIEKE DOODZONDE WETHOUDER SLUITER

Tijdens het zorgdebat  van maandagavond kon de SP niet  anders dan het indienen van  een motie van wantrouwen  tegen wethouder Johan Sluiter.  De motie werd ingediend nadat de wethouder de raad verkeerd bleef voorlichten met als doel een sociaal voorstel vanuit de oppositie te torpederen. 

Lees verder
10 november 2014

SP ‘Zorg voor de Jeugd onze zorg’

Afgelopen donderdag, 55 dagen voordat gemeenten verantwoordelijk worden voor de decentralisaties, stond de Jeugdnota  en verordening Jeugdhulp op de agenda.Het collegevoorstel was er één met alleen algemene uitgangspunten,een louter papieren werkelijkheid.
De SP fractie is van mening dat de raad als hoogste orgaan de touwtjes in handen moet houden echter de andere partijen bleken daar anders over te denken.De zorg voor de jeugd blijkt niet hun zorg.

Lees verder
12 oktober 2014

‘HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE’ LINGEWAARD DANKZIJ OPLETTENDHEID SP ALSNOG AANGEVRAAGD

Het ‘duwtje’ van de SP in Lingewaard om het college van B en W te doen bewegen om de ‘Huishoudelijke hulp toelage’ aan te vragen bij het rijk lijkt geholpen te hebben.

Lees verder
5 oktober 2014

Afschieten kerkplan gemiste gouden kans

Vorige week maandag werd het college voorstel om het Kinkelplan nader uit te werken door de raad aangenomen. Het Kerkplan, niet alleen financieel en cultureel maar ook ruimtelijk de meest verstandige keuze, werd daardoor naar de prullenbak verwezen.

Lees verder
7 september 2014

SP: 'maak werk van de Huishoudelijke hulp toelage!’

De SP wil van het  Lingewaardse college  van B en W weten of zij  nog voornemens zijn om  de ‘Huishoudelijke hulp  toelage’ aan te vragen bij  het rijk zodat de inwoners  van Lingewaard hier gebruik van kunnen  maken.

Lees verder
29 juli 2014

Succes SP: De ‘Meedoenregeling' keert terug in Lingewaard

De MPA (Maatschappelijk Participatie Activiteiten), een ‘mee kunnen doen’ regeling die zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten van sport & cultuur voor armlastige gezinnen, komt terug. Deze regeling werd in 2012 op aangeven van het college door de raad afgeschaft.

Lees verder
26 januari 2014

Inzet SP Lingewaard tegen leegstand sociale huurwoningen succesvol

Naar aanleiding van de inzet van SP Lingewaard tegen de langdurige leegstand, is door Woningcorporatie Waardwonen besloten dat ruim de helft van de leegstaande woningen terug in de verhuur worden genomen.

Lees verder
20 december 2013

SP LINGEWAARD IN ACTIE TEGEN LEEGSTAND HUURWONINGEN

De SP is een actie gestart tegen de leegstand van sociale huurwoningen in Lingewaard. Alle leegstaande sociale huurwoningen van Waardwonen die langer dan een half jaar leeg staan  zijn  voorzien van posters met de tekst 'Waarom woont hier niemand?’

Lees verder
23 oktober 2013

Inspectie Gezondheidszorg ‘Huisartsenposten CHRA functioneren niet naar behoren’

Huisartsenposten  van de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA), waaronder Eldenstaete in Elden waar de inwoners van Lingewaard op aangewezen zijn in de avond, nacht en weekend uren, liggen wederom onder vuur. Ditmaal is het de Inspectie voor de Gezondheidszorg die vindt dat de huisartsenpost niet naar behoren functioneert.

Lees verder
8 augustus 2013

SCHOOLZWEMMEN MOET WEER TERUGKOMEN

De SP  wil dat het schoolzwemmen weer ingevoerd wordt. Uit berichtgeving blijkt dat afgelopen jaar veel kinderen zijn verdronken en  in het ziekenhuis zijn beland omdat zij niet boven water wisten te blijven. Meerdere organisaties luidden deze week de noodklok over het bericht dat kinderen steeds vaker geen zwemdiploma’s hebben, te wijten aan de bezuinigingen.

Lees verder

Pagina's