h

SP Lingewaard voorstellen 'bijbouw huurwoningen en demping huurprijzen' overgenomen

17 juli 2016

SP Lingewaard voorstellen 'bijbouw huurwoningen en demping huurprijzen' overgenomen

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Afgelopen donderdag stond de Nota Wonen op de raadsagenda. In die Nota was ook te lezen met welke inzet het college, namens de gemeente Lingewaard, de onderhandelingen in wilde gaan met de woningcorporaties en bewonersraad omtrent het huurbeleid.

In de Nota stonden huurprijsstijging-percentages opgenomen die tot woonlastenverhogingen, oplopend tot €275,- per jaar zouden leiden. En ontbrak de wens om de betaalbare huurvoorraad uit te breiden.

Aangezien steeds meer huurders, mede door de vele huurverhogingen, in de financiële problemen komen en de hoge woningnood alsmaar hoger wordt, diende de SP een tweetal voorstellen in.

Zo verzocht raadslid Brian Claassen,namens de SP, het college om zich in te zetten voor een huurprijsstijging, die de inflatiecorrectie niet overstijgt. En verzocht Claassen samen met D66 raadslid Wannet het college om zich in te zetten voor uitbreiding van tenminste 90 betaalbare huurwoningen in de komende 4 jaar. De combinatie van de voorstellen was zo berekend dat het financieel goed behapbaar is voor de Lingewaardse corporaties. Tezamen behaalden de corporaties miljoenen aan overschot uit de huidige opbrengsten en hebben ze een bestedingsruimte van 148 miljoen euro. Alleen Basis 06 verzette zich tegen het SP ‘huurprijsdemping’ voorstel. De lokale partij van Frans Schut, eerder verantwoordelijk voor 56% extra OZB verhoging, zette in op huurverhogingen tot 300 euro per jaar. Het college nam beide SP voorstellen over. 

Het voorstel van LNU, medeondertekend door de SP, om de bouw van woningen in kleinere kernen buiten de inbreidingslocaties mogelijk te maken, werd raadsbreed aangenomen. Helaas werd het voorstel van D66, ondersteund door de SP, voor bijbouw van koopwoningen tot €150.000,- verworpen.  

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

U bent hier