h

SP Lingewaard in actie voor het Nationaal Zorgfonds

11 juni 2016

SP Lingewaard in actie voor het Nationaal Zorgfonds

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Vandaag was de Lingewaardse SP weer op pad  voor het Nationaal Zorgfonds. In Gendt werden informatie bladen deur aan deur bezorgd en in het winkelcentrum werden mensen gevraagd wat ze van de zorgverzekering en het eigen risico vonden. Daarnaast werd het alternatief, het Nationale Zorgfonds, besproken.

De zorgkosten zijn sinds de privatisering met 46% gestegen terwijl de VVD bij hoog en laag beweerde dat de kosten zouden dalen. Keer op keer krijgen de mensen lastenverhogingen te verwerken. De zorgpremies zijn flink gestegen en het eigen risico is naar 385 euro per jaar gestegen. Omdat het kabinet de hoogte van het eigen risico koppelt aan de hoogte van de zorgkosten gaat de ‘boete op ziek zijn’ volgend jaar naar 500 euro. Voor veel mensen wordt de zorg onbetaalbaar en steeds meer mensen gaan daardoor zorg mijden.

Wat de SP betreft gaat het eigenrisico niet naar 500 euro maar geheel van tafel. Dat kan door invoering van het Nationaal Zorgfonds. Daarmee zetten we de miljarden verspillende zorgverzekeraars buitenspel en wordt het afschaffen van het eigen risico mogelijk. Daarnaast wil de SP de tandartszorg, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg weer terug in het basispakket.

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Het Nationaal Zorgfonds is niet een initiatief dat alleen onder SP-ers gedragen wordt, zo bleek ook tijdens de gesprekken met de Gendtenaren. Vrijwel iedereen is het er over eens dat het huidige zorgstelsel te bureaucratisch en te kosten verslindend is. Een ruime meerderheid vindt dat het eigen risico geheel van tafel moet. Ziek zijn is immers geen keuze, het overkomt mensen. Het Nationaal Zorgfonds kan dan ook op steun van veel Gendtenaren rekenen. Komend jaar zal de Lingewaardse SP ook de andere kernen bezoeken om de inwoners op de hoogte te brengen van het SP zorgplan.

Heeft u vragen omtrent het Nationaal Zorgfonds schroom dan niet om de Lingewaardse SP te bellen. Tel 06-17013433

Kijk ook op nationaalzorgfonds.nl

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

U bent hier