h

Inzet SP Lingewaard leidt tot tegemoetkoming meerkosten WMO

25 juni 2016

Inzet SP Lingewaard leidt tot tegemoetkoming meerkosten WMO

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor gebruik van WMO voorzieningen. Dit blijkt uit nieuw beleid gemaakt door het college als gevolg van inzet van de SP tijdens de politieke avond van 9 juni.

Bij bestudering van de Jaarstukken ontdekte de SP een overschot van 352.000 euro op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (CER) gelden. Ook constateerde de SP dat er nog geen beleid gemaakt was voor deze gelden. Omdat met dit bedrag de eigen bijdragen WMO gehalveerd zou kunnen worden legde de SP dit tijdens de politieke avond voor aan het college. Daarbij gaf de SP aan voornemens te zijn om de halvering  van eigen bijdrage voor te stellen aan de raad tijdens de raadsvergadering omtrent de Jaarstukken 2015.

Het college reageerde verrast en gaf aan dat het onderzoek ging doen of hetgeen wat de SP beweerde correct was en hoe de betreffende gelden dan het best voor de WMO gebruikers ingezet kon worden.
In de navolgende week gaf het college aan dat hetgeen wat de SP beweerde correct was en dat het van plan is om elk jaar, het ontstane overschot, aan het eind van het jaar te verdelen over de WMO gebruikers.

Carla Claassen: ‘Wij zijn blij dat het   college direct aan de slag is gegaan  nadat wij hen op het overschot hebben  gewezen en met een maatregel is  gekomen dat voorkomt dat de WMO  gebruikers teveel betalen. In overleg  met wethouder Sluiter werd ons duidelijk dat achteraf compenseren financieel  nog beter uitpakt voor de WMO gebruikers op minima niveau dan het halveren aan de voorkant. Daarom omarmt de SP het collegeplan, waarbij alle WMO gebruikers op een tegemoetkoming in de meerkosten kunnen rekenen, volledig. Chronisch ziek of gehandicapt zijn,dat is niet iets waar je voor kiest, het overkomt je. Deze mensen moet je niet nog eens extra opzadelen met hoge kosten maar helpen. De SP wil dan ook, zowel landelijk als lokaal, van elke 'boete op ziek zijn' af dus zullen wij elke mogelijkheid aanpakken om deze zoveel als mogelijk te verkleinen tot dat deze geheel van tafel zijn. ’

 

U bent hier