h

SP Lingewaard: 'Zorggeld alleen naar Zorg!'

10 juli 2016

SP Lingewaard: 'Zorggeld alleen naar Zorg!'

Foto: SP

Afgelopen stemde de SP tegen de Kadernota vanwege het voorsorteren op het ontschotten van het sociaal domein. Daardoor zou het zorggeld ook ingezet kunnen worden voor de bouw van een sportkantine of voor nieuw straatwerk in een wijk. Wat de SP betreft worden dat soort zaken niet uit de zorg-pot betaald. Geen van de anderen partijen liet blijken dat zij, net als de SP, van mening zijn dat zorggeld alleen maar in zorg geïnvesteerd mag worden.

Omdat het college voorstelde om de verduurzaming van een wagenpark te betalen uit de zorg-pot diende de SP, een voorstel in om deze verduurzaming te betalen uit de duurzaamheidspot dat ook voldoende overschot kent. Het gaat immers om het milieuvriendelijker maken van een wagenpark en niet om verbetering van de zorg.

Basis06, Lokaal Belang Lingewaard, VVD, CDA, D66 en LingewaardNU stemden het SP voorstel weg. 

 

U bent hier