h

SP Lingewaard stelt vragen over De Karmel

21 juni 2016

SP Lingewaard stelt vragen over De Karmel

Sinds mei 2016 is zorgorganisatie de Karmel negatief in de publiciteit. De Karmel is een zorgorganisatie met gezinshuizen in Angeren, Huissen, Gendt en Doornenburg. De Karmel is een WLZ erkende zorgaanbieder die wonen, dagbesteding en ambulante dienstverleningen aanbiedt aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wonen gebeurt in zelfstandige kleinschalige gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders zijn zelfstandige ondernemers binnen De Karmel.

Vier van de gezinsouders willen na een lang slepend conflict weg bij De Karmel. De ouders en vertegenwoordigers van licht verstandelijk gehandicapten wilden met hen mee. Die keuze werd gedwarsboomd door een concurrentie- en een relatiebeding. Zie: https://www.ftm.nl/artikelen/rechter-stelt-relatiebeding-boven-vrije-zorgkeuze

Het begon als een conflict tussen vier gezinsouders en de Karmel maar nu komt via de website van Folow the Money naar buiten dat er veel meer aan de hand is. Zie: https://www.ftm.nl/artikelen/gezinszorgorganisatie-de-karmel-keerde-opnieuw-zes-ton-aan-winst-uit

Naar verluid zou de zorgorganisatie niet alleen tonnen aan managementfees uitkeren aan haar bestuurders – tevens eigenaren – maar heeft de zorgorganisatie bovendien sinds 2013 bijna 1,5 miljoen aan winst uitgekeerd aan haar aandeelhouder, een holding die ook in handen is van de bestuurders en eigenaren. Dat is tegen de wet. De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) kent namelijk een verbod op uitkeerbare winst voor instellingen als De Karmel. Op dit moment doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek naar deze winstuitkeringen van De Karmel.
 

Gezien de situatie heeft de Lingewaardse SP onderstaande vragen gesteld aan het college.
 

1.  Heeft Lingewaard een contract afgesloten met  zorgorganisatie De Karmel?

2.  Is het college op de hoogte van het conflict tussen  De Karmel en de vier gezinshuizen?

3.  Zo ja, wat is de reactie van het college op de uitspraak van de rechter op het geding tussen De Karmel en de vier gezinshuizen?

4. Vindt het college het wenselijk dat het relatie- en concurrentiebeding prevaleert op de vrije zorgkeuze in de situatie van deze hulpbehoevende kinderen en jongvolwassenen? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Welke acties onderneemt het college of zal het college ondernemen om het welzijn van deze hulpbehoevende kinderen en jongvolwassenen te           garanderen?

6.  Is het college op de hoogte van de managmentfees  en winstuitkeringen die zorgorganisatie De Karmel  sinds 2013 heeft uitgekeerd?             

7.  Zo ja, welke stappen heeft het college reeds  ondernomen tegen deze praktijken? 

 

 

  

 

 

U bent hier