h

EERSTE STAP NAAR VEILIG WINKELEN IN CENTRUM HUISSEN

10 juni 2016

EERSTE STAP NAAR VEILIG WINKELEN IN CENTRUM HUISSEN

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

Volgens Wethouder Sluiter worden de Huissense winkelstraten Vierakkerstraat en de Langestraat autoluw gemaakt zodat het winkelpubliek veiliger en ontspannener kan winkelen. De Lingewaardse SP,die daar in 2011 al op aandrong, ziet het als een eerste stap in de goede richting.

De SP stelde in 2011 al voor om de winkelstraten autoluw te maken nadat 590 bezoekers en de ondernemers naar hun mening was gevraagd over de onveilige verkeerssituatie in de winkelstraten. Aanleiding van het onderzoek waren de vele klachten van bewoners en bezoekers. Uit de resultaten van de enquête bleek dat een meerderheid (71%) van de bezoekers en de ondernemers auto’s en vrachtwagens uit de winkelstraten wilden weren. De SP heeft toendertijd de resultaten van de enquête in een rapport weergegeven, vergezeld van een symbolisch eerste paaltje, aangeboden aan de toenmalig wethouder Frans Schut. De wethouder onderkende het probleem, beloofde een experiment maar kwam de belofte nooit na. Ook het daarop volgende college met D66 en Groen Links aan het roer pakte het experiment ‘Huissens centrum autoluw’ niet meer op. De SP is blij dat het huidig college de draad wel oppakt om zo de veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied te verbeteren.

SP raadslid Brian Claassen: ‘Huissen verdient een veilig winkelgebied, dat is beter voor bezoekers, bewoners en winkeliers. Vrachtwagens en auto's rijden op centimeters langs het winkelend publiek. Het wild parkeren verergert de onveilige situatie. Handhaving is niet bij machte om het probleem op te lossen, dus moet naar een andere oplossing gezocht worden. Het autoluw maken is een goede eerste stap, een deel van het winkelgebied inrichten als voetgangersgebied zou een goede vervolg stap kunnen zijn. Dit met voldoende mogelijkheden om fietsen en bromfietsen te stallen uiteraard. De eerste stap wordt, als we de wethouder mogen geloven, nog dit jaar gemaakt. Hopelijk laat stap twee minder lang op zich wachten’.

Foto: Brian Claassen, SP Lingewaard

U bent hier