h

SUCCES SP-PvdA-CDA: DE BIEB KOMT TERUG IN DE KLEINE KERNEN!

17 december 2016

SUCCES SP-PvdA-CDA: DE BIEB KOMT TERUG IN DE KLEINE KERNEN!

Foto: SP

Het voorstel van de PvdA, SP en CDA om de Bieb terug te laten keren in de kleine kernen werd tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 aangenomen.

Het gaat daarbij om volwaardige bibliotheek servicepunten waar men boeken kan lenen en gebruik kan maken van computers. Een plaats waar scholen met hun leerlingen naartoe kunnen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar bijvoorbeeld het participatiepunt of het wijkplatform haar spreekuur kan houden. 

De kosten van de servicepunten, jaarlijks 50.000 euro, worden betaald uit het overschot op de meerjarige begroting dat oploopt tot 2 miljoen euro per jaar.

Basis06, Lokaal Belang Lingewaard, VVD en Lingewaard.NU verzette zich tegen het Bieb voorstel. Toch draaide Lokaal Belang Lingewaard en Basis06 op het allerlaatste moment toen bleek dat het voorstel, door enkele afwezige VVD raadsleden, een meerderheid in de raad zou gaan halen. Uiteindelijk stemden daardoor alleen de VVD en Lingewaard.NU tegen de komst van de Bieb in de kleine kernen. 

U bent hier