h

SP stemt, na toezeggingen, in met nieuw plan grondstoffenbeleid

5 april 2019

SP stemt, na toezeggingen, in met nieuw plan grondstoffenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’. Het betreft nieuw grondstoffenbeleid bedoeld om milieudoelstellingen te halen en kostenstijgingen, door stijging verbrandingsbelasting en stijging verwerkingskosten, te drukken.

Aangezien het college ook de optie van het zogeheten omgekeerd inzamelen meeneemt in de plannen en weinig concreet was met betrekking tot het stimuleren van de circulaire economie stelde de SP twee voorwaarden voor het instemmen met het voorstel.

  1. Mocht besloten worden voor het omgekeerd inzamelen dan moet er ook een maatwerk- serviceregeling worden georganiseerd voor inwoners die niet fysiek in staat zijn om met de zakken te lopen.  
  2. Ook luiers en incontinentiemateriaal moeten apart ingezameld en duurzaam verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen.

Op beide punten deed het college toezeggingen waardoor ook de SP kon instemmen met het nieuwe plan grondstoffenbeleid.

PMD ondergronds

Daarnaast verzocht de SP het college om ook ondergrondse containers te plaatsen voor PMD (plastic, metaal, drankkartons) op strategische locaties als aanvulling op de ophaaldienst. Het voorstel hieromtrent, ingediend door D66 en medeondertekend door de SP en GL, kon helaas niet op steun rekenen van andere partijen. Daarop besloot D66, SP en GL het voorstel aan te houden. 

Voorstel D66 'kost wat kost doelstelling halen' verworpen

D66 diende een voorstel in voor het bij voorbaat accepteren van hogere afvalstoffenstijging door hogere verbrandingsbelasting, stijging verwerkingskosten van grondstoffen én extra maartegelen bovenop de geplande maatregelen om de doelstelling van 115kg naar 30kg restafval per huishouden te halen. Dit voorstel kon alleen op steun van GL en de PvdA rekenen.

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad, op D66 en de PvdA na, in met het nieuwe grondstoffenbeleid ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’.

 

U bent hier