h

Brian Claassen nieuwe fractievoorzitter SP Lingewaard

4 juni 2019

Brian Claassen nieuwe fractievoorzitter SP Lingewaard

Foto: Maurits Gemmink

Brian Claassen is de nieuwe fractievoorzitter van de vier zetels tellende Lingewaardse SP fractie. Hij volgt Carla Claassen op die als lid van Provinciale Staten onverwacht het fractievoorzitterschap van de Gelderse SP-fractie moest overnemen. Dat als gevolg van ernstige ziekte van Gelderse SP fractievoorzitter Peter de Vos. Ter voorkoming van mogelijk in de knel komen met de hiermee samenhangende extra taken, heeft zij, in samenspraak met de fractie, met ingang van heden haar fractievoorzitterschap overgedragen. Carla Claassen blijft behouden voor de Lingewaardse SP fractie waar zij zich vooral blijft focussen op het sociaal domein.

Brian Claassen is één van de initiatiefnemers van de Lingewaardse SP afdeling en maakt sinds 2014 deel uit van de SP fractie, waar hij vooral als woordvoerder op Wonen, Mobiliteit, Veiligheid, Natuur, Milieu en Dierenwelzijn optreedt. Daarnaast heeft hij, als plaatsvervangend fractievoorzitter, ook regelmatig het woord gevoerd op het sociaal domein.

Brian Claassen: ‘Aangezien ik ook goed op de hoogte ben van de ontwikkelingen in de Gelderse SP fractie, was ik niet echt verrast door het verzoek van de fractie. Van belang is dat de SP ook bij elk overleg buiten de raadsvergaderingen om aanwezig kan zijn. Om dat zeker te stellen, is het verstandig om een nieuwe fractievoorzitter aan te stellen. Het doet me deugt dat de fractie mij als de juiste persoon ziet voor deze functie. We gaan gewoon door met dezelfde mensen en dezelfde koers voor een sociaal, veilig, groen en leefbaar Lingewaard, waar iedereen er toe doet en mee kan doen.’

 

U bent hier