h

SP voorstel voor gebruikers Doelgroepenvervoer omarmd door college

7 april 2019

SP voorstel voor gebruikers Doelgroepenvervoer omarmd door college

Afgelopen donderdag heeft het college het SP voorstel om zich bij de BVO-DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen) stevig in te spannen voor de gebruikers van het Doelgroepenvervoer omarmd.

De gemeenteraad werd door het college gevraagd om in te stemmen met de nieuwe aanbesteding van het Doelgroepenvervoer. Deze aanbesteding is opgezet om de stijgende kosten, voor de gemeente, te drukken. Dit was reden voor de SP om in actie te komen voor de gebruikers van het doelgroepenvervoer die naar mening van de SP niet de dupe mogen worden van de nieuwe aanbesteding.

De SP diende daarom een voorstel in waarin het college de opdracht kreeg om zich stevig in te spannen om langere wachttijden, het oprekken van de maximale reistijd en kostenstijging  voor de gebruikers te voorkomen. Het SP voorstel werd na enige discussie alsnog omarmd door het college. 

Het SP voorstel 'Geen vervanging van professionele chauffeurs door vrijwilligers’ werd helaas niet omarmd door het college. Aangezien wethouder Slob wel aangaf dat Lingewaard geen voorstander is van het vervangen en vanuit de raad er onvoldoende steun leek te zijn voor het voorstel besloot de SP deze niet in stemming te brengen. Immers, zou het voorstel wel in stemming gebracht en verworpen zijn dan zou dit tot een averechts effect kunnen leiden. De SP blijft er op toe zien dat er geen professionele chauffeurs vervangen worden door vrijwilligers. 

U bent hier