h
19 december 2017

SP PRESENTEERT HET ZORGBUURTHUIS: MENSELIJKE ZORG IN DE BUURT

Iedereen moet op een menswaardige manier oud kunnen worden in zijn of haar eigen buurt. Ook als dat thuis niet meer gaat. Daarom heeft de SP het plan Het Zorgbuurthuis gepresenteerd voor kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden.

Lees verder
14 december 2017

Uitbreiding geitenstal in Gendt (voorlopig) van de baan

De uitbreiding van de geitenstal in Gendt is (voorlopig) van de baan. Dit tot grote opluchting en blijdschap bij omwonenden die zich zorgen maken over de gezondheid van hun gezin.

Lees verder
8 december 2017

D66 en SP: ‘Schaf de hondenbelasting af!’

Foto: SP / flickr.com

Tijdens de politieke avond van 7 december pleite D66 voor het afschaffen van de hondenbelasting en kreeg daarbij bijval van de SP. Momenteel werkt D66, ondersteund door de SP aan een initiatiefvoorstel met als doel om afscheid te nemen van de hondenbelasting. Dit voorstel zal in januari behandeld worden. Lingewaard int circa 2 ton per jaar aan hondenbelasting, waarvan een fors deel opgeslokt wordt door bureaucratie en de inhuur van een extern bureau voor de controle.

Lees verder
30 november 2017

Gezocht: hulp VMBO-leerlingen voor beroepskeuze en netwerk

Betuwe On Stage is op zoek naar mensen die enthousiast zijn over hun beroep en bereid zijn om vmbo-leerlingen uit de regio te helpen bij hun beroepskeuze en het opbouwen van een netwerk. Betuwe On Stage is een project waarin de gemeente Lingewaard en Overbetuwe partner zijn. Omdat de SP zich graag inzet voor het vergroten van kansen voor de (toekomstige)beroepsbevolking helpen wij Betuwe On Stage graag in hun zoektocht.

Lees verder
29 november 2017

Lingewaard zet zich in voor een ambulance steun/standplaats in Bemmel

Tot tevredenheid van de SP gaat het college zich inzetten voor een steun/standplaats van de ambulance in Lingewaard. Daarbij wordt de VGGM voorgesteld om de steun/standplaats naast de brandweerkazerne in Bemmel te realiseren. 

Lees verder
27 november 2017

SP: ‘VEEL MEER SOCIALE HUURWONINGEN NODIG, OOK VOOR MIDDENINKOMENS’

Deze week berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkomen. Ongeveer 425.000 huishoudens kunnen een maandelijkse huur van meer dan 700 euro niet betalen.

Lees verder
26 november 2017

Coalitie schiet voorstel bijbouw betaalbare woningen Huissen af

Onlangs heeft de raad besloten om het sportcomplex van voetbalclub Jonge Kracht te verplaatsen. Op de vrijgekomen ruimte zijn 60 dure landelijke woningen gepland.

Lees verder
17 november 2017

LINGEWAARD EN NIJMEGEN ZIJN HET EENS OVER AANLEG VAN DE DORPENSINGEL

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen zijn het eens geworden over de aanleg van de Dorpensingel en de aanpak van het verkeer in het omliggende gebied. Beide raden hebben hun wethouders opgedragen een plan uit te werken waarin de Dorpensingel zo groen mogelijk wordt aangelegd, waarin de Vossenpelsestraat verkeersluw wordt gemaakt, waarin een verdubbeling van de verkeersintensiteit in Ressen en Bemmel West voorkomen wordt en de aansluiting in Bemmel aangepast wordt. Hiermee wordt recht gedaan aan de wensen van een groot deel van de bewoners en gezorgd voor goede ontsluiting van het gebied. Om dit plan financieel rond te krijgen wordt een bijdrage van de provincie gevraagd. 

Lees verder
15 november 2017

Thema Ontmoetingscafe Mantelzorgers 21 november : Omgaan met gedragsveranderingen bij dementie

Op 21 november wordt het Ontmoetingscafé voor mantelzorgers georganiseerd. Ditmaal staat de omgang met gedragsveranderingen bij iemand met dementie centraal. Tijdens de avond is er veel ruimte voor het stellen van vragen aan deskundigen en zal een mantelzorger over haar eigen ervaringen vertellen.

Lees verder
13 november 2017

Begrotingsraad: SP inzet voor sociaal en groen beleid

Afgelopen donderdag stond de Begrotingsraad op de agenda. Daarbij zette de SP zich wederom in voor sociaal, rechtvaardig en financieel verstandigbeleid. Helaas voor de inwoners van Lingewaard koos met name de coalitie voor een andere weg. 

Lees verder

Pagina's