h
4 november 2018

EINDELIJK GROEN LICHT VOOR DE DORPENSINGEL

Foto: Matthias van Hunnik

De Dorpensingel tussen Bemmel en Lent gaat er eindelijk komen. Na jaren soebatten tussen de gemeenten Nijmegen en Lingewaard en de provincie Gelderland is de kogel door de kerk. De provincie draagt 2,4 miljoen bij aan de aanleg van deze ontsluitingsweg van nieuwe woonwijken aan de Oostzijde van de N325. De SP is blij dat dit probleem eindelijk is opgelost.

Lees verder
2 november 2018

SP stelt vragen over stort voor verondiepingen van de Lingewaardse uiterwaarden

De Lingewaardse SP heeft vragen gesteld over de stort van grond en baggerspecie in de Lingewaardse uiterwaarden. Dit omdat de SP zich zorgen maakt over mogelijke (ernstige) vervuiling van de uiterwaarden.

Lees verder
30 oktober 2018

SP WIL ACTIE PROVINCIE TEGEN STALBRANDEN

De SP heeft een debat aangevraagd over de vele stalbranden die de afgelopen jaren plaatsvinden. Het wordt hoogtijd voor een Gelders actieplan tegen stalbranden aldus de Gelderse SP. 

Lees verder
26 oktober 2018

SP: ‘STOP DE GIFLOZINGEN OP DE RIVIEREN!’

Foto: Brian Claassen

Zowel in de provinciale staten als in meerdere gemeenten, waaronder Lingewaard, heeft de SP aangedrongen op stevige opvoering van de controle op tankers ter voorkoming van giflozingen op de Waal en de Rijn. 

Lees verder
5 oktober 2018

Antwoorden college op SP vragen 'actuele situatie Mariaplein Haalderen’

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

Sinds in 2002 de toenmalige supermarkt op het Mariaplein in Haalderen is gesloten, is het pand in verval geraakt. Dit tot grote ergernis van de inwoners van Haalderen. Vanuit de gemeente en vanuit de politiek wordt er al vele jaren over gesproken, maar tot op de dag van vandaag is er nog niets veranderd. In dit kader heeft SP raadslid Brian Claassen schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lees verder
25 september 2018

SP stemt in met nieuwbouwplan Plakse Wei Bemmel

Afgelopen woensdag stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met het nieuwbouwplan ‘Plakse Wei’. Het is zover, de bouwvakkers mogen definitief aan de slag voor de bouw van 61 woningen aan de Plakselaan te Bemmel. Met dank aan SP inzet zal de nieuwe wijk ook voorzien worden van tenminste 12 sociale huurwoningen.  

Lees verder
23 september 2018

Raad Lingewaard verwerpt SP voorstel ‘afschaf eigen bijdrage WMO’

Inwoners van Lingewaard, afhankelijk van een WMO voorziening, moeten een eigen bijdrage blijven betalen. Het voorstel van de SP om de eigen bijdrage af te schaffen werdt door de raad verworpen. 

Lees verder
19 september 2018

SP stelt vragen over recycling Lingewaardse kunstgrasvelden

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het recyclen van afgedankte Lingewaardse kunstgrasvelden. In de Zembla-uitzending ‘De Kunstgrasberg’ van 12 september j.l. kwam naar voren dat meerdere Nederlandse recyclingbedrijven blijken te frauderen. In plaats van kunstgras te recyclen wordt het illegaal opgeslagen en soms zelfs weer doorverkocht.

Lees verder
12 september 2018

SP: 'GEEF PATIËNTEN EN BEWONERS BESLISSENDE STEM IN BELANGRIJKE BESLUITEN VAN ZORGINSTELLING'

Als je in een zorginstelling woont dan is dat jouw thuis. Maar op dit moment hebben bewoners en patiënten nog weinig te vertellen over belangrijke besluiten die hun zorg en dus hun toekomst bepalen. SP-kamerlid Maarten Hijink dient daarom vandaag een aantal voorstellen in om de zeggenschap van bewoners en patienten fors te versterken. Hijink wil dat bewoners en patiënten het eindoordeel mogen vellen over de aanstellen van nieuwe bestuurders en over belangrijke besluiten zoals een fusie, een verbouwing of een verhuizing.

Lees verder
1 augustus 2018

SP LANCEERT ALTERNATIEF ACTIEPLAN TEGEN HORRORZOMERS VOL STALBRANDEN

Foto: Brian Claassen

Elk jaar sterven nu honderdduizenden dieren in Nederland een afschuwelijke dood in stalbranden. Gisteren stierven 2500 varkens in een brand bij Didam. Treurig ‘record’ was vorig jaar, toen 20.000 varkens omkwamen bij een stalbrand in Erichem. Van de boer was al jaren bekend dat hij de regels aan zijn laars lapte. De nieuwe plannen van het kabinet tegen stalbranden zijn wat de SP betreft te vrijblijvend. Het kabinet blijft vooral wachten tot de sector het probleem zelf oplost en deinst terug voor serieuze maatregelen zoals strengere normen voor bestaande stallen, terwijl de doorgeslagen bio-industrie enorme aantallen dieren in stallen propt, met vaak basale brandveiligheidsmaatregelen.

Lees verder

Pagina's