h

Stemmingen moties en amendementen raadsvergadering 30 januari 2020

31 januari 2020

Stemmingen moties en amendementen raadsvergadering 30 januari 2020

Motie:  ‘Waarden gedreven inspiratiedocument meenemen bij vervolgtraject omgevingsvisie’

Voor: PvdA, SP, GL, D66, LZ, D66, LBL, VVD, CDA

Tegen: L.NU

Aangenomen


Motie:  ‘toevoeging landschappelijke waarde en biodiversiteit bij ontwikkeling omgevingsvisie’

Doel: Waarde van landschap en biodiversiteit als belangrijk uitgangspunt meenemen in de omgevingsvisie.

Voor: SP, GL, D66, PvdA, B06

Tegen: VVD, CDA, LBL, L.NU, LZ

Verworpen


Motie: ‘Rollen en verantwoordelijkheden duidelijk in omgevingsvisie’

Unaniem aangenomen


Motie: ‘Bijdrage ontwikkelaar per project aan het groenfonds betreffende bouw van dure koopwoningen’

Doel: Het ophogen van financiële middelen voor het beschermen/versterken van het Lingewaards groen.

Voor: GL, SP, PvdA, D66, B06, LZ

Tegen: CDA, VVD, L.NU, LBL

Verworpen


Motie: ‘Instellen raadscommissie Klimaat en Energie.

Doel: kennis van de raad vergroten op gebied van komende maatregelen omtrent de duurzaamheidsopgaven

Voor: D66, SP, PvdA, GL

Tegen: LBL, VVD, CDA, B06, L.NU, LZ

Verworpen


De voorstellen omtrent ‘centraal vuurwerk’ met en zonder vuurwerkverbod en het voorstel voor meer hoogbouw (meer dan 4 laags) werden door respectievelijk D66 en de VVD niet in stemming gebracht.

U bent hier