h

SP stelt vragen over lodenwaterleidingen in scholen, kinderdagverblijven en andere gemeentelijke panden

8 februari 2020

SP stelt vragen over lodenwaterleidingen in scholen, kinderdagverblijven en andere gemeentelijke panden

De Lingewaardse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de aanwezigheid van lodenwaterleidingen in gemeentelijke panden. Dit naar aanleiding van alarmerende berichten in de media met betrekking tot het gebruik van de lodenleidingen voor met name kleine kinderen. 

Volgens de Gezondheidsraad drinken vele Nederlanders nog altijd water uit loden waterleidingen. Lood is slecht voor de gezondheid, met name voor kinderen.

Problemen met lood in drinkwater treden al op bij kleine hoeveelheden. Het drinken van een glas kraanwater per dag dat door loden leidingen is gegaan, leidt al tot een hoger gezondheidsrisico bij kinderen, berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarbij wordt 10 microgram lood als de grenswaarde genomen waarbij IQ-verlaging optreedt.

Een kind tussen de 2 en 6 jaar met een gemiddeld gewicht krijgt dagelijks via voedsel al 18 microgram lood binnen. Bij het drinken van 250 ml water met daarin de gemiddelde loodconcentratie die is aangetroffen in loden waterleidingen komt daar nog eens 8 microgram lood bij. Gecombineerd gaat het dus om 26 microgram: dat is 16 meer dan de grenswaarde. 30 procent van het teveel aan lood is dan dus toe te schrijven aan het kraanwater.

Het RIVM, de Gezondheidsraad, de GGD en het ministerie van Binnenlandse Zaken raden het drinken van kraanwater uit loden leidingen al jaren volledig af. Zelfs bij twijfel over het type leiding moet er voor de zekerheid water uit een fles in plaats van kraanwater worden gedronken, luidt het advies.

Dat lood slecht is voor de gezondheid is al meer dan zestig jaar bekend. In 1960 werd om die reden het gebruik van loden leidingen verboden in gebouwen die na dat jaar werden gebouwd. In oudere panden was het advies om de leidingen te laten vervangen, maar uit schattingen van de Gezondheidsraad blijkt dat tussen de 100.000 en 200.000 huizen nog zulke leidingen hebben liggen.

Op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. Vermoedelijk is het aantal gemeenten dat geen zicht heeft op het probleem van risicovolle loden leidingen nog groter: aan de enquête deden 217 van de 355 gemeenten mee en van de 138 andere gemeenten is het dus niet bekend. Onder de gemeenten die er geen zicht op hebben, zijn er 93 die zelfs niet weten of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. Het merendeel erkent dat dit ook kan gelden voor basisscholen en kinderdagverblijven.

De verantwoordelijkheid voor huurwoningen, koopwoningen en bedrijfspanden ligt bij de eigenaren van deze woningen/panden.

Vragen:

1.Is de gemeente Lingewaard ook benaderd voor deelname aan deze enquête?

2.Heeft de gemeente Lingewaard deelgenomen aan deze enquête?

2a. Zo nee, waarom niet?

3.Heeft de gemeente Lingewaard zicht op scholen, kinderdagverblijven en andere gemeentelijke panden met loden drinkleidingen?

3a.Zo ja, om welke scholen, kinderdagverblijven en andere gemeentelijke panden gaat het?

3b. Is het college het met de SP eens dat deze leidingen zo spoedig als mogelijk vervangen moeten worden?

3c. Wat gaat het college ondernemen om dit te bewerkstelligen?

3d. Zo nee, gaat het college actie ondernemen om hier wel zicht op te krijgen om vervolgens tot vervanging over te gaan?

U bent hier