h

Goed nieuws. Verbod varend gif-ontgassen definitief

22 februari 2020

Goed nieuws. Verbod varend gif-ontgassen definitief

Foto: SP

Tankers mogen niet langer varend giftige reststoffen ontgassen. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten. In december was het de SP die een motie indiende voor het verbod op varend ontgassen welke werd aangenomen door de Tweede Kamer. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten deze motie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het ontgassen is vooral schadelijk voor met name het scheepspersoneel, maar ook voor het milieu en omwonenden.

Vorige zomer kwamen tientallen SP-ers uit verschillende Gelderse afdelingen bijeen op de landtong bij Fort Pannerden in Doornenburg voor een week durende actie waarbij tientallen tankers betrapt werden op lozen van giftige gassen. Het betrof een actie die vooral het doel had om de inzet van de SP in de Tweede Kamer te ondersteunen voor een landelijk verbod van het varend ontgassen.

Nederland voldoet, door het besluit voor een landelijk verbod, nu wel aan het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI. Tankers moeten voortaan altijd gebruik maken van installaties bedoeld voor het ontgassen van tankers.

Brian Claassen, fractievoorzitter van de Lingewaardse SP en tevens één van de dagelijks aanwezige SP-ers, spreekt van een succesvolle en bovenal leuke actie. En bedankt alle SP-ers die zich voor de actie hebben ingezet.

 

 

 

 

 Brian Claassen, Fractievoorzitter SP Lingewaard

U bent hier