h

SP LINGEWAARD IN ACTIE TEGEN HUURVERHOGINGEN

14 juni 2020

SP LINGEWAARD IN ACTIE TEGEN HUURVERHOGINGEN

Foto: SP

Afgelopen week zijn vrijwilligers van SP Lingewaard op pad geweest in de wijken waar veel huurders wonen. Daarbij gingen de SP-ers in gesprek met huurders waarbij ook gewezen werd op de mogelijkheid om de petitie ‘0% is genoeg’ te tekenen. De SP dringt er in de Tweede Kamer op aan om de huurverhoging terug te draaien. Daarbij helpt de steun van de huurders.  

SP fractievoorzitter Brian Claassen: ‘Aangezien de coronacrisis langer duurt en voor steeds meer mensen ingrijpende financiële gevolgen kent, komen huurverhogingen nog harder aan dan normaal. De afgelopen jaren zijn de woonlasten explosief gegroeid. Prijzen van huurwoningen zijn al te hoog voor vele huurders in zowel de sociale -  als in de particuliere sector. Nu in coronatijd daar nog eens een flinke verhoging over heen gooien is vragen om een hoop ellende. Dat moeten we zien te voorkomen.’

Volgens het Nibud hadden vóór de crisis al 800.000 huurders financiële problemen. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties (KWC) meldt dat nog eens 360.000 corporatiehuurders nu zeggen in grote financiële onzekerheid te zitten.

Claassen: ‘Deze huurders zijn flexwerkers of mensen met een 0-urencontract die van de ene op de andere dag geen inkomen meer hebben omdat hun werk gestopt is, of omdat hun werkgever failliet gaat. De rekeningen stapelen zich al snel op en dan helpt het  zeker niet als ze vanaf 1 juli ook nog eens een huurverhoging voor de kiezen krijgen. Bij veel mensen gaat het al snel om een paar tientjes per maand. Het betreft een bedrag dat voor vele huurders vaak het verschil maakt tussen ‘rond kunnen komen’ of niet.’

De Eerste Kamer nam op 21 april een motie aan van SP-senator Kox die de regering opriep de huren dit jaar niet te laten stijgen. Verantwoordelijk minister Ollongren (D66) weigert vooralsnog om dit aangenomen SP voorstel uit te voeren. Claassen: ‘Dat laat maar weer zien dat het belangrijk is de druk erop te houden. Bovendien, corporaties en particuliere verhuurders hoeven niet op Den Haag te wachten. Zij kunnen nú besluiten de huren niet te verhogen.’

U bent hier