h
15 december 2019

GEMEENTERAAD LINGEWAARD UNANIEM VOOR AFSCHAF (VER)HUURDERHEFFING

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 12 december diende de SP een voorstel in waarin het college verzocht werd om er bij het Rijk op aan te dringen de (ver)huurderheffing af te schaffen. Dat in samenwerking met de Gelderse gemeenten, Woningcorporaties, het IPO en de VNG. Het SP voorstel werd unaniem door de Lingewaardse gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
13 december 2019

SP wijst het korten op de AVAN kilometers af

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, 12 december, heeft de SP als enige Lingewaardse partij tegen het bezuinigingsplan op het sociaal domein gestemd.

Lees verder
28 oktober 2019

CBP: 'Ruim driekwart huishoudens flink beter af met SP zorgplan'

Foto: SP

De SP wil het verplichte eigen risico en de zorgpremie geheel afschaffen. In plaats daarvan moet de zorgkosten inkomensafhankelijk fiscaal afgedragen worden.  

Lees verder
25 oktober 2019

OP NAAR EEN NATIONAAL BOMENPLAN!

Foto: Brian Claassen

17 miljoen bomen erbij, een voor elke Nederlander. Dat is wat de SP en GL voorstellen in een initatiefnota voor een Nationaal Bomenplan in de Tweede Kamer. In totaal 100.000 hectare willen beide partijen aan bos bijplanten.

Lees verder
13 oktober 2019

MELDPUNT IEDEREEN MEE MET HET OV!

Foto: Matthias van Hunnik / SP Gelderland

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Wij testen of vervoerders zich in Gelderland aan de afspraken houden. Help mee het openbaar vervoer in Gelderland voor iedereen beter en toegankelijker te maken.

Lees verder
3 september 2019

College positief over SP initiatief ‘het Zorgbuurthuis’ voor kernen Lingewaard

Het Lingewaards college heeft positief gereageerd op het verzoek van de SP om ook initiatieven voor Zorgbuurthuizen te stimuleren en te faciliteren. Om snel duidelijkheid te geven aan initiatiefnemers over de haalbaarheid van hun initiatief en de rol van de gemeente in hun plannen wordt nu gewerkt aan een beleidslijn waarin ook de kaders aangaande realisatie van een Zorgbuurthuis geformuleerd staan.

Lees verder
20 juli 2019

SP inzet voor Zorgbuurthuizen in Lingewaard

De SP ziet graag dat er Zorgbuurthuizen komen in Lingewaard. Dit om ook de ouderen met een lichtere zorgvraag een veilige woonomgeving te bieden. Als eerste stap daartoe heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
17 juli 2019

SP: 'Wissel de gifspuit in voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups!'

Foto: SP / flickr.com

In grote delen van het land ervaren mensen momenteel overlast van de Eikenprocessierups. Dat zal ook in Lingewaard voorkomen. Contact met de brandharen van de rupsen kunnen klachten als irritatie van huid en luchtwegen veroorzaken. Gemeenten kiezen voor verschillende manieren om de Eikenprocessierups te bestrijden.

Lees verder
12 juli 2019

MILIEUALARM TEAM: GIF SPOTTEN BIJ FORT PANNERDEN

Foto: Maurits Gemmink / sp.nl
Lees verder

Pagina's