h

Succes SP: belang starters boven belang beleggers

22 november 2021

Succes SP: belang starters boven belang beleggers

Lingewaard gaat onderzoek doen naar invoering van de zelfbewonersplicht. Dat heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 11 november via een motie die door de SP werdt ingebracht. 

Lingewaard is voornemens om de komende tien jaar nog zo’n 1700 woningen bij te bouwen. Daarbij moet voorkomen worden dat beleggers grote aantallen betaalbare nieuwbouwwoningen voor de neus van starters wegkapen om deze vervolgens duurder te verkopen of voor torenhoge prijzen te verhuren zo betoogde SP fractievoorzitter Carla Claassen en de fractievoorzitters van de PvdA en lingewaardNU, de medeindieners van het voorstel. 

SP fractievoorzitter Carla Claassen. ‘En dat is te bewerkstelligen door de zelfbewonersplicht in te voeren. Wordt deze ingevoerd, dan moet iedereen die een nieuwbouwwoning koopt daar ook daadwerkelijk in gaan wonen. Deze plicht geldt dan niet voor het verhuren en verkopen van een woning aan eerstegraads familieleden en ook niet bij scheiding of bij verhuizing in verband met werk. De maatregel is louter bedoeld om beleggers te weren zodat de starters een eerlijke kans krijgen op de woningmarkt. Vorig jaar werd het voorstel van de SP voor invoering van de zelfbewoningsplicht nog verworpen, nu is de eerste stap wel gezet. Dat is mooi, maar het moet er wel echt van gaan komen. De SP blijft er uiteraard boven op zitten om er voor te zorgen dat het college serieus werk gaat maken van deze maatregel die ook in de omringde gemeenten ingevoerd wordt.’

U bent hier